Archive for 17 december, 2010

”Kovändning om markvärme”

17 december, 2010

”Kovänding om markvärme” är rubriken i dagens Hjo Tidning:

”- När fastighetsbolaget Wennergrens kom med sitt erbjudande om medfinansiering, så tog vi upp frågan igen, förklarar kommunalrådet Catrin Hulmarker (M).”

”- Det spretade lite vid omröstningen och visst – det finns både för- och nackdelar, menar kommunalrådet. Vi ville dock visa kommunens positiva respons på näringslivets fina initiativ till medfinansiering.”

Här har vi i ett nötskal den moderatledda kommunledningens problem. De ledande politikernas rättesnöre är alltför ofta att uppfylla enskilda företagares önskemål. I det ena fallet kan det handla om att subventionera en helt orimlig detaljplan på Spakås åkermark, vars enda syfte kan vara att spekulera i ett högre markpris. I det andra fallet kan det vara att ge bygglov åt byggnation i vattnet mitt i Hamnbassängen, i strid mot gällande regelverk. I det tredje fallet säger man Ja till vindkraftverk i områden som betecknas olämpliga och restriktiva i kommunens vindkraftsplan.

Och nu handlar det om markvärmeinstallation för 600 000 kronor runt Stora torget. Detta står i direkt strid mot den nyligen antagna Översiktsplan 2010. Redan i översiktsplanens sammanfattning på sidan 3 står: ”Hjo kommun ska vara klimatsmart och energieffektiv!”

I slutkapitlet Konsekvenser av planförslaget framhålls detta återigen: ”All samhällplanering och planläggning ska eftersträva att vara klimatsmart och miljövänlig. I all samhällsplanering ska eftersträvas långsiktig hållbarhet med effektivt utnyttjande av energi…”

Golvvärme utomhus är raka motsatsen: klimatdumt och energislösaktigt! Återigen har vi alltså i Hjo ett fall där demokratiskt fattade beslut i den högsta folkvalda församlingen, kommunfullmäktige, kastas åt sidan så fort någon med beteckningen ”näringslivet” knackar på.

Den moderatledda alliansen, med stöd av Pierre Rydéns väldiciplinerade socialdemokrater, saboterar Hjo kommuns utveckling och attraktivitet. Hela det positiva torgprojektet riskerar att hamna i bakvatten och hjobornas uppslutning runt handelsprojektet kan försvagas. Heder dock åt centerpartiets representant Britt-Marie Sjöberg som vågade rösta emot. Heder även åt Jan Kello (M). Båda dessa personer har rykte om sig att vara mycket ”näringslivsvänliga”. Men de förstår den här gången att det kan vara skadligt för både handeln, näringslivet och kommunpolitiken att brassa på med utomhusvärme i lilla Hjo. Wennergrens påtryckningar genom erbjudande om medfinansiering förvärrar bara saken.