Archive for 12 december, 2010

Rydén och Bellino bjuder borgarna på ökad makt

12 december, 2010

Nu på måndag kväll utser Hjo kommunfullmäktige den nya kommunstyrelse som ska leda verksamheten i fyra år framåt. Valberedningen har lagt sitt förslag så det lär inte blir några överraskningar.

Men det är ändå intressant att försöka förstå varför och vad som föregått valberedningens förslag. Hur kommer det sig att de borgerliga får fler poster än vad valresultatet ger som resultat?

Inför den gångna mandatperioden samverkade MP och V valtekniskt. Med våra 2 respektive 1 mandat i gamla fullmäktige fick MP en ordinarie plats i kommunstyrelsen och V fick en ersättarplats. Socialdemokraterna tog av egen kraft 5 platser i kommunstyrelsen. Ställningen mellan regerande borgare och oppositionen har under de gångna fyra åren varit 9-6. (I många frågor har det tyvärr varit 14-1, då socialdemokraterna ofta backat upp alliansen.)

Med miljöpartiets valframgång i 2010 års val skulle en fortsatt valteknisk samverkan mellan MP och V (3 + 1 mandat i fullmäktige) givit chans till 2 ordinarie och 2 ersättarplatser i kommunstyrelsen. Det hade gett möjlighet till en starkare opposition, 8-7. Det hade dessutom gett möjlighet för MP och V att tillsammans få representation i alla styrelser, utskott och nämnder med 7 ledamöter. (Bakgrunden till fördelningen är det resultat som kan väntas vid tillämpning av det proportionella valsystemet som regleras i lag. Den lagen är så krånglig att alla brukar anstränga sig för att komma överens om ett proportionellt resultat utan att behöva gå till val med röstsedlar.) Valteknisk samverkan kräver, märk väl, ingen gemensam politik utan är endast ett sätt att hjälpa varann till rättvis representation.

Men strax efter valet gjorde vänsterpartiets Fredrik Bellino helt om. Den 5 oktober meddelande Bellino per mail att ”Vänsterpartiet är inte intresserad av någon uppgörelse med MP inför den kommande mandatperioden.”

Då hade nämligen Pierre Rydén (S) lockat över Bellino med posten som arvoderad vice ordförande i fullmäktige. Socialdemokraterna meddelade också att de inte ville ha någon samverkan med miljöpartiet: Det finns inget intresse att ingå i en valteknisk samverkan med er.” (Mail från Hjo Arbetarkommun den 4 nov.)

Resultatet blir bl.a. att de borgerliga nu får nio platser i kommunstyrelsen istället för åtta. Att Pierre Rydén hellre ger makt till borgerliga partier än till rödgröna partier är kanske inte så förvånande. Han svarar själv på Valpejl att han närmast skulle tänka sig att vara aktiv i centerpartiet eller i folkpartiet. Ingen har kunnat anklaga Pierre för att ha gröna idéer och han säger själv på Valpejl att han inte är särskilt mycket åt vänster.

Att vänsterpartiets representant Fredrik Bellino låter sig köpas så billigt, med poster utan inflytande på politiken, är svårare att förstå. Hur ska vänstern förklara för sina väljare att de medverkar till att stärka borgarnas makt i Hjo helt i onödan?

Tack vare valframgången i 2010 års val tar Miljöpartiet de gröna plats i kommunstyrelsen med en ordinarie och en ersättarplats – helt av egen kraft. Det känns bra.