Archive for 6 december, 2010

Vem ska försvara oss mot försvaret?

6 december, 2010

Ett av de största hoten globalt är bristen på rent dricksvatten. Ska vi då i vårt eget land ”bomba sönder” Vättern? Med hänvisning till att vi ska utbilda piloter från NATO?

Aktionsgruppen Rädda Vättern och Breviksbygden skriver:

”De ovanligt många cancerfall som förekommit i gårdarna runt flygområdet sedan den massiva flygverksamheten under tidigare decennier, har ännu inte utretts ordentligt. Det saknas alltså underlag för att bedöma hur en ökad flygverksamhet påverkar de boende i området. Dessutom finns det i dag ännu inte tillräcklig forskning om hur olika kemikalier påverkar oss när de blandas i kroppen och i vår omgivande miljö och våra lagar är därför inte fullständiga. Att släppa ut fler kemikalier i en sjö som det senaste seklet redan fått ta emot utsläpp från ammunition, flygbränsle, avlopp, jord- och skogsbruk samt andra industriutsläpp, och där fisken redan i dag innehåller alltför hög andel gifter, skulle vara kolossalt oansvarigt.”

Läs mer här!

Och titta på:
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_skaraborg?title=boende_intill_vattern_vill_stoppa_flygvapnet&videoid=1156784