Archive for november, 2010

Budgeten för 2011

30 november, 2010

Måndagskvällens budgetdiskussion var låst i sina block (bilden visar granitblock från Halland ;-)). Högern pratade för sitt och sossarna för sitt. Vi i miljöpartiet försökte få igenom några mindre konkreta förbättringar och förslog följande:

Yrkande 1: Digitalisera Park Bio samt tidigarelägg upprustningen av A-salen med start under år 2011. Medel finns genom att investeringen i värmeslingor på Stora Torget är insparad och att ombyggnadsprojektet Samskolan/Park delvis tidigareläggs. Alternativet kan vara nedläggning av verksamheten redan våren 2011.

Yrkande 2: Garantera sommaröppet på Rödingens matservering och justera matpriset.

Yrkande 3: Öronmärk minst 200 tkr för att öka upphandlingen av ekologisk, helst närproducerad, mat till kommunens kostverksamhet. Målet 25 % ekologisk mat bör uppnås under 2011.

Yrkande 4: Påbörja arbetet att minska storleken på barngrupperna i förskolan.

Yrkande 5: Påbörja arbetet att öka lärartätheten i grundskolan, vilket möjliggör färre barn i varje klass.

Yrkande 6: Genomför projekt för smartare transporter inom kommunen så att resurser tillskapas för att delfinansiera arbetet med att sätta upp en bilpool, som med lönsamhet för alla parter kan utnyttjas även av kommuninvånarna.

Yrkande 7: Slopa vårdnadsbidraget (+ 470 000 kr).

Yrkande 8: Slopa extra ersättningen, utöver förlorad arbetsförtjänst och reseersättning, till kommunfullmäktiges ledamöter (+ 150 000 kr).

Yrkande 9: Inför öppen källkod inom IT-verksamheten (+ 600 000 kr).

Jag pratade särskilt för de två första yrkandena. Det kostar t.ex. bara 30 tusen kronor att hålla Rödingens matservering öppen på sommaren. Det borde fullmäktige kunna ställa upp på, tycker vi i miljöpartiet. Elin puffade särskilt för yrkande tre: vi måste börja köpa in ekologisk mat till den kommunala kostverksamheten.

Ingen av de övriga fullmäktigeledamöterna bemötte oss i sakfrågan. När Anders gick upp och pratade för att slopa vårdnadsbidraget – han påpekade att det inte var någon valfrihetsreform för alla – gick dock Eva-Lott Gram (KD) upp och försvarade bidragssystemet.

Debatten hettade dock till när vi i miljöpartiet tog upp de återinförda arvodena på 159:- i timmen till fullmäktigeledamöterna. Miljöpartiet anser att kommunfullmäktigeuppdraget är det finaste förtroendeuppdraget i kommunen och inte något som vi måste betalas för att utföra. Vi ser en demokratisk fara i att arvodena trissas upp och att klyftan mellan väljare och valda hela tiden ökar. För detta kallades vi populister. Hetast på gröten var Fredrik Bellino (V) som genom att stötta upp (S) i valet till olika poster fått betalt i form av viceordförande i kommunfullmäktige och ett antal ersättarplatser i styrelser.

Sin vana trogen föreslog ordf. Kihlström (KD) att fullmäktige inte fick rösta på miljöpartiets ändringsförslag separat utan de måste behandlas i klump, som ett eget budgetförslag. Den nyvalda församlingen protesterade inte utan följde ordförandens propositionsordning. Det var synd för jag undrar om fullmäktige t.ex. egentligen vill vägra sommaröppet på Rödingen om de folkvalda fick rösta efter eget huvud?

 

Nu samlas klimatförhandlarna i Mexico

29 november, 2010

Trycket på förhandlarna är svagt, förväntningarna nollställda. Misslyckandet i Köpenhamn förra året ligger som en våt filt över mötet.

Men den globala rörelsen på gräsrotsnivå arbetar vidare. I Stockholm och Göteborg genomförs  ljusmanifestationer under parollen ”Agera nu – Klimatet väntar inte!” Greenpeace flyger ballong i Mexico med parollen ”Rescue The Climate!”

Ikväll föreslår Miljöpartiet de gröna på Hjo kommunfullmäktigemöte att vi bl.a. ska börja jobba för att inrätta en bilpool och utveckla smartare transporter i kommunen.

Aktion för ett KLIMATSMART torg!

27 november, 2010

En grupp glada hjobor demonstrerade idag för ett KLIMAT-SMART TORG – utan golvvärme. (Tänk på våra barn och barnbarn!)

Bakgrunden är att Hjo kommunstyrelse sagt nej till idén att lägga värmeslingor i trottoarerna runt torget. Motiveringen är att det strider mot Hjo kommuns miljöpolicy och att det är ett oförsvarbart energislöseri.

Men strax därpå dyker ett brev upp från stadens stora fastighetsbolag. Genom att locka med medfinansiering vill bolaget få kommunpolitikerna att ändra sig.

Ska moderaterna och de övriga allianspartierna ändra sig? Ska de slå följe med Pierre Rydéns socialdemokrater, som hela tiden tyckt att det varit en bra idé att skotta snö genom att elda flis och olja i fjärrvärmepannan?

Frågan behandlas på Tekniska Utskottets möte på måndag och avgörs troligtvis på kommunstyrelsemötet den 15 december.

Aktionen för ett KLIMAT-SMART TORG – utan golvvärme – togs emot mycket positivt av folket på julmarknaden. Många klistrade på sig kampanjmärket och hoppades att politikerna skulle stå fast vid sitt beslut att strunta i utomhusvärmen.

Tänk globalt och handla lokalt!

27 november, 2010

Nej. Växthuseffekten har (tyvärr 😉 ) inte slagit till i Hjo. Detta är inte Vätterstranden. Det är beachen i Cancún i Mexico, där ledare för hela världen nu samlas för en veckas klimatkonferens. Alla säger att vi inte ska ha några förväntningar på våra ledare. Med andra ord behöver världens folk byta ut sina ledare…

Men vi behöver också handla nu. Tänk globalt och handla lokalt. Idag gör hjobor en liten aktion för ett KLIMATSMART TORG kl 11. Samling mitt på torget!

Kallt väder – men varmare klimat!

25 november, 2010

Förra vintern var det populärt bland den lilla gruppen klimatförnekare att säga att den ökande växthuseffekten var en bluff. I själva verket var det en av de varmaste vintrarna på norra halvklotet sedan mätningarna började. Pär Holmgren förklarar sammanhangen.

Den här satellitbilden visar hur isens utbredning minskar och vattenvägarna öppnar sig runt nordpolen, för tredje året i rad. Bilden är tagen den 19 september 2010.

Den smältande isen hotar isbjörnarnas livsmöjligheter. Fast ikväll känns det som om björnarna kunde komma hit till Hjo och trivas utmärkt…

Så ställ upp för en ansvarsfull energipolitik i Hjo, stoppa onödiga koldioxidutsläpp och lobba med oss för ett KLIMATSMART TORG – utan golvvärme! NU på lördag kl. 11. Samling på Stora Torget!

Vinterväder

24 november, 2010

Riktigt vinterväder och Hjo är vackert insvept i vitt. Samtidigt är denna vinterdag ett bra exempel på hur uppvärmda trottoarer runt torget bara skulle ställa till problem.

På bilden, tagen kl tjugo i tolv idag, syns hur man lyckats ploga bort den värsta snömängden från gatan. Trottoaren är också hjälpligt snöröjd men det snöar hela tiden och snart behöver man rejäla skor för att ta sig fram.

Temperaturen har sjunkit. När jag skriver detta lite senare på kvällen visar termometern på minus fyra grader. Fjärrvärmens flispanna går för fullt och oljepannan måste kopplas in för att klara efterfrågan på varmvatten i alla hus och lokaler. Om varmvattnet i värmeslingorna i trottoaren hade börjat smälta lite av snön, hade snösörjan nu frusit till is. Returvattnet kyls ytterligare genom passagen i ute-golvvärmen – utan att orka smälta isen.

För att klara målsättningen med uppvärmda, snö- och isfria,  stråk runt torget måste området först snöröjas noga när det kommer så här mycket snö. När temperaturen sedan faller krävs att varmvatten med högre temperatur än returvattnet körs ut i värmeslingorna. Det är onödigt dyrt men framförallt miljövidrigt.

När sedan kringliggande trottoarer ser ut som på bilderna här bredvid är allt prat om tillgänglighet ett skämt. (Långgatans östra trottoar har en skylt med texten ”GÅENDE HÄNVISAS TILL ANDRA TROTTOAREN”. Den andra trottoaren, Långgatans västra trottoar, är dold under en stor snövall…) Bilderna tagna vid 18-tiden ikväll.

Det borde stå klart för alla att golvvärme utomhus inte är särskilt smart. Det är betydligt mer klimatsmart att ha en flexibel maskinell snöröjning som prioriterar gång- och cykelvägar.

Ställ upp och bidra till ett KLIMAT-SMART TORG – utan golvvärme, nu på lördag kl. 11. Samling mitt på Stora Torget!

Hjobor för KLIMATSMART TORG!

23 november, 2010

Nu på LÖRDAG
27 NOV KLOCKAN 11!

Alla som vill visa att vi gillar Hjo och känner ansvar för framtiden:

Ställ upp i stödaktion för

KLIMATSMART TORG
– utan golvvärme!!!

SAMLING VID BRUNNEN MITT PÅ TORGET.

Vid snöväder medtag snöskyffel eller kvast 😉

En kulen novemberlördag…

20 november, 2010

… och jag tog mej en tur till återvinningscentralen för att kasta ett par gamla trasiga stolar och lite annat skräp. Ett dussin fokuserade återvinnare gjorde mej sällskap på sorteringsplattan och sprang metodiskt mellan de olika containrarna.

Ingen av oss hade så stora lass som våra kollegor här på bilderna bredvid men var och en gjorde nog sitt bästa.

Lite glad blir jag varje gång jag besöker vår ÅVC (ÅterVinningsCentral). Tänk vilket SJÅÅÅ det var på 90-talet att få kommunen att förstå att vi måste satsa på lite bättre sophantering och en modern plats för återvinning. Hur många år höll inte kommunalrådet …  och tekniske chefen … emot och hyllade den gamla Komprimatorstationen som höjden av effektiv sophantering! (Jo, precis som det låter, komprimerades alla blandade sopor in i containrar och skickades till soptippen.)

Och bredvid Återvinningscentralen står den fliseldade Fjärrvämepannan och pyser. Till skillnad från många andra kommuner får även småhusen i Hjo koppla in sig. Mycket olja har vi sparat in på detta!

Det är ett drygt decennium sen dessa projekt sparkades igång tack vare bidrag från Miljödepartementet under Anna Lindhs ledning. Miljöministern nämnde till och med Hjo i en debattartikel mot högerkrafterna. Lokalt var dock inte (S) särskilt drivande och miljöåtgärderna genomdrevs under det folkpartistiska kommunalrådet Birgerssons styre.

Det finns en diger utvärderingsrapport från Umeå universitet om projektet. Men de flesta hjobor har nog glömt att detta var en tid av framgångar för miljöarbetet. Nu kanske det är dags för Steg 3?

Du kommer inte att tro att det är sant!!

20 november, 2010

”Inget ont utan att det har något gott med sig”, skrev jag den 13 november. Jag syftade då på HÖGKVARTERETS kamp mot våra vindkraftverk. ”Show of  Force” är vad som gäller, eller ”flyga lågt i det blå” som militären uttrycker sig på sin hemsida.

För att skrämma skiten ut fienden ska JAS-planen slicka marken på en så låg höjd som mellan 30 till 50 meter. Och det är klart – om sådan flygteknik ska övas med alla köpare av JAS, och i en allt tätare samverkan med NATO, skulle man kunna tänka sig att flygvapnet kan behöva vissa områden att öva på. Fast fortfarande tycker jag att det verkar vara närmast ett skämt att övningarna ska ske över den tätbebyggda landsbygden i Västergötland!?

Hur som helst, när nu försvaret lagt ut ett ”stoppområde” för vindkraftverk från Aspa Bruk till Linderydskorset och från Tidan till Motala, hade miljö & bygg en enkel uppgift på senaste mötet:

– Man behövde inte böja sig för en stor och aktiv opinion i Hjo stad, som är emot etableringen på Åsens gärde.
– Man behövde inte böja sig för kommunstyrelsens majoritet.
– Man behövde inte ta hänsyn till fullmäktiges vindkraftsplan, som nyligen åter bekräftats i senaste beslutet om översiktsplanen.
– Man kunde strunta i att Miljööverdomstolen avslagit den tidigare ansökan.
– Man behövde inte erkänna att man inte begripit att området är olämpligt och att man inte bör ställa stora vindkraftverk alldeles intill staden.

Den enkla uppgiften för de sju politikerna i miljö- och bygglovnämnden var att följa förvaltningens förslag och acceptera att försvarsmakten tydligt sagt att vindkraftverket ej kunde accepteras inom området. Man hade kunnat ”rädda ansiktet genom att hålla den nedre delen stängd” som kineserna säger.

Men inte då! Två socialdemokrater och två moderater, med Knut Indebetou i spetsen, röstade ännu en gång FÖR att ställa ett kraftverk på Åsens gärde! Fyra mot tre. Därmed startas en ny, dyr och helt onödig juridisk process av överklaganden…

Arvoden i Hjo kommunfullmäktige.

18 november, 2010

Mitt inlägg Minstingarna håller i klubban nedan väckte en viss diskussion. Olika bud om arvodenas storlek gavs i kommentarerna.

Här kan jag nu presentera de exakta uppgifterna. Under 2011 kommer kommunalrådet i Hjo få 537 600 kr i årsarvode. Det är 44 800 kr/mån. (Detta under förutsättning att riksdagsledamöterna inte höjer sina löner ytterligare. Nu är grundlönen 56 000 kr/mån och Hjo kommuns ersättningar utgår från 80 % av denna summa.)

Kommunfullmäktiges ordförande Michael Kihlström får 5 % av kommunalrådslönen för sitt uppdrag. Det är 26 880 kr i årsarvode eller 2 240 kr/mån.

Kommunfullmäktiges vice ordförande Fredrik Bellino får 2 % av kommunalrådslönen för sitt uppdrag. Det är 10 752 kr i årsarvode eller 896 kr/mån.

Kihlström och Bellino får dessutom – liksom alla kommunfullmäktigeledamöter – ett timarvode á 159 :- per timme. Om vi räknar med nio fullmäktigemöten på i genomsnitt två timmar under året ger det 2 862 kr extra.

Summan för Kihlströms ordförandepost blir alltså nästan 30 000 (29 662:-) per år.
Summan för Bellinos vicepost blir nästan 14 000 (13 612:-) per år.

Miljöpartiet lyckades stoppa lite av arvodeskarusellen i slutet på förra mandatperioden – innan valet. De folkvalda i fullmäktige utförde sitt förtroendeuppdrag utan extra ersättning. Nu – efter valet – införs fullmäktigearvodena igen och timkostnaden höjs dessutom.

Gustav Fridolin, åter invald i riksdagen för miljöpartiet, har redan hunnit motionera för minskade klyftor. En sänkning med 10 000 kr i månaden är en bra början. Vänsterpartister i riksdagen försöker också motverka lönekapplöpningen med andra högavlönade grupper.

Jag hoppas att Fredrik Bellino kommer att stötta oss miljöpartister, under den kommande mandatperioden, när vi lägger förslag om mer normala, dvs. lägre, ersättningar till politikerna.