Archive for oktober, 2010

Av kommunalförbundet AÖS fick jag i morse…

31 oktober, 2010

…ett informationsbrev i brevlådan: AVFALLSNYTT.

Bra rubrik: SPARA JORDENS RESURSER – MINSKA OCH SORTERA DITT AVFALL

Sedan handlar informationsbrevet om insamlingen av förpackningar. Och visst är det viktigt att gång på gång informera om tidningsinsamling, glas, metall, plast och papp. Alldeles för mycket hamnar fortfarande i soptunnorna och går till förbränning.

Men inte ETT ORD i brevet om att vi nu också måste gå vidare med insamling av matavfallet, för att göra biogas och gödningsmedel. Och inte ett ord om nödvändigheten att bättre sluta fosforns kretslopp!

Över hälften av Sveriges kommuner har infört källsortering av matavfall och fler är på gång. Fortfarande sitter dock Lennart Svartvik på ledningen för AÖS. Därför har informationen i AVFALLSNYTT stannat på 90-talsnivå.

När får vi en förändring? Och när tar AÖS till sig uppgiften att kretsloppsanpassa avloppsvattnet?

Teckning:

Små och stora mutkolvar – båda fossilberoende!

30 oktober, 2010

Liten mutkolv.

 

 

 

 

Stor mutkolv.

 

Den ena handen vet inte vad den andra gör… = Centerpolitik?

21 oktober, 2010

Det är oroväckande att svenska biståndspengar går till kolkraft i Sydafrika, när världen behöver minska sina utsläpp. Den ena handen tycks inte veta vad den andra gör, skriver Bo Forsberg, Diakonia, Margareta Grape, Svenska Kyrkan och Siyabulela Gidi, South African Council of Churches.”

Läs i Svenska Dagbladet här.

Peak fosfor

19 oktober, 2010

Peak Oil har nog många hört talas om nuförtiden. Även om allt för många fortfarande slår dövörat till.  Peak fosfor är kanske inte lika känt, men inte desto mindre påträngande. Båda ”peakarna” innebär att vi måste förändra delar av vår livsstil. Till och med i den rika världen. Miljöpartiet de gröna i Hjo har lagt en motion i fullmäktige som bland annat ska hjälpa till att påbörja omställningen. Än har inget hänt men vi kommer att följa upp frågan nu under hösten. Den här norska filmsnutten är en bra introduktion till det globala problemet som måste lösas lokalt – i Hjo och på alla andra ställen.

Peak Oil –   Peak fosfor

 

Att skotta snö genom att bränna olja…

10 oktober, 2010

Vi passerar just 10/10/10. Runt om i världen växer aktioner för att ta klimathotet på allvar och snabba på omställningen till en hållbar utveckling.

Apropå uppvärmning av gångstråk runt torget med fjärrvärme påpekade en vän och f.d. arbetskamrat att det är när det är toppbelastning på fjärrvärmen som uppvärmda torg och gator kräver sin energi. Det är då man måste koppla in oljan i dagens system, för att klara efterfrågan på hett vatten. Det handlar alltså om att skotta snö genom att bränna olja!! Som tur var lyckades vi avstyra detta i Hjo.

2011-12-09: Tyvärr tog det en ny vändning. Nu matas varmvatten ut under Stora torgets gångstråk. Se här.

Stopp för uppvärmt torg

7 oktober, 2010

Hjo kommun ska fräscha upp sitt torg. Det ska bli lättare att ta sig in och ut i butikerna, det ska bli så kallade gångfartsgata och det ska bli vackrare. Detta är efterlängtat och bra!

Däremot innehöll projektet också en idé om att värma upp ett fyra meter brett stråk runt hela torget med fjärrvärme.

På förra kommunstyrelsemötet ifrågasatte jag om det är så smart att skotta snö genom att elda skogsflis i fjärrvärmepannan och krävde en redogörelse för energiåtgång och kostnad för denna kvardröjande 70-talsidé.

Resultatet av bl.a. mina påtryckningar blev att gårdagens kommunstyrelsemöte beslutade stoppa uppvärmningsidén. Tekniska utskottets ordförande Tore Nolberger (M) hänvisade till och med till kommunens miljöpolicy och att vi har antagit riktlinjer om att spara energi!

Pierre Rydén (S) förnekade sig dock inte utan reserverade sig mot beslutet. Socialdemokraterna ansåg att det var en långsiktig och klok investering att lägga värmeslingor under stenbeläggningen för sexhundratusen kronor. 290 000 kilowattimmar skulle det gå åt per år, om man tolkar tjänstemännens beräkningar. Det motsvarar uppvärmning av minst 20 villor.

Frågan är om socialdemokraterna under Pierre Rydéns ledning lever på samma planet som vi andra. Om alla i världen bedriver samma slösaktiga energipolitik kan vi vara säkra på att vi långsiktigt sällan behöver skotta snö på torget. Vi kommer att ha ett klimat likt Venedig. (Och det kommer i sin tur att innebära att globala ekonomiska kriser förändrat förutsättningarna för den västerländska livsstilen långt dessförinnan…) När till och med Tore Nolberger förstår vad det handlar om…

Hjoeffekten

6 oktober, 2010

Diagrammet visar den kraftiga ökningen av antalet röster på Miljöpartiet de gröna i Hjo sedan 2002. Det visar också att från att ha fått fler hjo-röster i riksdagsvalet än i kommunalvalet 2002, är det nu – 2010 – tvärtom. Vi har fått en Hjoeffekt: kommunalpolitiken är mer populär än riksdagspolitiken.

STORT TACK !!!

3 oktober, 2010

Tack alla som arbetat för vår valframgång och tack alla 447 hjobor som röstat på oss! Miljöpartiet gjorde det bästa valet hittills, både till riksdagen och till Hjo kommunfullmäktige.

+ I Hjo fick vi högre procentandel i kommunalvalet jämfört med riksdagsvalet (7,72 jämfört med 7,34)!
+ I Hjo fick vi högsta röstandelen, 7,72 %, jämfört med miljöpartier i andra kommuner i Skaraborg. Näst bäst var Skara med 6,13 %; därefter Skövde med 5,86 % och Lidköping med 5,54 %.
+ Vi gjorde den största framryckningen – från 250 röster till 447, en ökning med 79 procent! Folkpartiet gick också fram men moderater, socialdemokrater och framförallt kristdemokrater gick bakåt.
+ Vi har dessutom nästan fördubblat medlemsantalet!

Stärkta fortsätter vi nu arbetet med att skapa ett Hållbart Hjo!