Archive for september, 2010

Hur ska det gå?

20 september, 2010

En kall högervind drar genom landet. Till och med Hjo kommunfullmäktige verkar få en representant för extremhögern.

För övrigt säger jag bara att rösterna är inte färdigräknade än. Jag hör av mig på torsdag.

Det finns en annan framtid!

17 september, 2010

Lyssna på Maria Wetterstrands slutord i TV-debatten. Klicka här

http://svtplay.se/v/2152142/slutanforande_maria_wetterstrand_mp

Miljöpartiet vill gå en annan väg

17 september, 2010

Under en följd av år har offentliga verksamheter avvecklats eller centraliserats. Hjo kommun har inte längre någon egen ambulans. Arbetsförmedling och försäkringskassa har kraftigt skurit ned sin verksamhet. Polisen har flyttat till Tidaholm. Miljökontoret har flyttat till Skövde. Det har nyligen funnits förslag på att skicka iväg hela eller delar av kommunens sociala verksamhet till Skövde och Skara, förslag som lyckligtvis ännu inte fått majoritet. Fler verksamheter kan stå på tur för utlokalisering: växeln, byggsidan, tekniska kontoret, m.m.

Miljöpartiet vill gå en annan väg. Vi vill satsa på utveckling istället för avveckling. Hjo kommun är ingen avfolkningsbygd. Vi har haft en ganska stabil folkmängd inom kommungränsen de senaste 140 åren! Det finns en uppgiven inställning bland många politiker att framtiden inte tillhör Hjo. Att vi måste försvinna in i en storkommun, bli en sovstad till Skövde. Eftersom detta inte stämmer överens med vad medborgarna vill, tar man det bit för bit genom att avveckla och centralisera olika funktioner till kommunalförbund och huvudkontor.

Ofta påstår anhängarna till kommunalförbund och storkommuner att det blir billigare drift och att vi måste gå denna väg för att klara ekonomin. Men detta är obestyrkta ideologiska trossatser. Vetenskapliga undersökningar visar att det finns ytterst små stordriftsfördelar i kommunal verksamhet. Kommunen är framförallt ett tjänste- och serviceföretag där närheten till medborgarna är en förutsättning för bra kvalité. Bland de tolv kommuner med bäst ekonomi, rankat efter resultat per innevånare under det senaste decenniet, har sex kommuner ett invånarantal på mellan 3 000 och 12 000. Det är inte antalet invånare det beror på utan ledarskapet.

Miljöpartiet vill sätta stopp för fortsatt nedmontering av kommunal service. Vi tror på Hjo. Här finns kunskap och framtidsoptimism, både i staden och i vår levande landsbygd. Samverkan och samarbete krävs på alla områden idag. Den moderna tekniken gör det både enklare och billigare att samarbeta även över stora avstånd. Sammanslagning till stora centraliserade enheter, där vi som hjobor tappar inflytandet, är däremot inte alls nödvändigt.

På söndag bestämmer du vilken väg vi ska gå här i Hjo!

Redaktionschef Svensson stoppar debatten!

15 september, 2010

Redaktionschef Glenn Svensson stoppar Miljöpartiets insändare

I tisdagens Hjo Tidning fanns ett stort antal debattinlägg inför valet. Men två inlägg från Miljöpartiet de gröna stoppades av redaktionschef Glenn Svensson.

Skälet till att miljöpartisternas inlägg inte publiceras är att då skulle inte moderaterna kunna få ytterligare en motreplik! Dessutom tycker Glenn Svensson att just de frågor Miljöpartiet tar upp inte tillför något nytt.

Samtidigt publicerar Glenn Svensson en lång replik från Hulmarker angående skolan i Fågelås, en av valets mest diskuterade frågor. Utan att socialdemokraterna, som ifrågasatt beslutsunderlaget, får möjlighet till replik.

Eva-Lott Grams insändare som angriper Torbjörn Birgersson angående Fågelåsskolan tycker redaktionschef Svensson också är helt OK. Där står t.ex. ”Torbjörn, jag beklagar att du känner dig korkad.” Birgersson får ingen chans till replik.

Dessutom får Vänsterpartiet utrymme för att angripa Miljöpartiet för att vi vill bevara landsbygdsskolorna, utan att vi får möjlighet till replik.

Miljöpartiets sakliga debattinlägg (se under kommentarer nedan!) stoppas däremot med argumentet att moderatpolitikerna då inte kan få ytterligare en motreplik.

Hjo Tidning ägs visserligen av en tidningskoncern som stödjer moderaterna. Men på nyhetsplats och insändarplats brukar man försöka hålla sig lite neutral och objektiv. Vid det här beslutstillfället finns tydligen inga sådana ambitioner.

Så här ser mail-svaren ut när redaktionschef Glenn Svensson stoppar Miljöpartiets debattinlägg:

Svar till Anne-Louise och Christer:

”Hej
Ditt sista debattinlägg till Hulmarker ang. Spakås publiceras inte i HT:s Valdebatt 2010. Dels tillförs inget nytt, dels har Hulmarker svarat tidigare i samma ärende och dessutom skulle Hulmarker inte kunna få chansen till replik eftersom tisdagstidningen innebar streck i debatten för denna gång.
Vänliga hälsningar
Glenn Svensson
Redaktionschef
Hjo Tidning”

Svar till Anders och Lena:

”Hej
Ert svar till Ewa F Thorstensson publiceras inte i tisdagens HT (som var sista dag för Valdebatt 2010). Dels har ni debatterat detta i spalterna tidigare och dels ges inte möjlighet till replik eftersom det är, som omtalats, streck i debatten för den här gången.
Vänliga hälsningar
Glenn Svensson
Redaktionschef
Hjo Tidning”

Din röst gör skillnad!

14 september, 2010

I årets kommunalval är det många viktiga sakfrågor som står på spel. Ett fullmäktige där miljöpartiet får större inflytande kommer att innebära flera positiva förändringar. Peter Thornblad gör en sammanfattning av vår politik i ett inlägg i Hjo Tidning:

Din röst gör skillnad!

Miljöpartiet de gröna i Hjo har en genomtänkt politik för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, ett Hållbart Hjo. Det gäller inte bara oss som lever nu och fyra år framåt, utan även kommande generationer. Det handlar om utveckling, trygghet, miljö:

  • Utveckla istället för att avveckla de kommunala verksamheterna. Hjo ska inte bli en sovstad.
  • Prioritera trygghet och valfrihet i äldreomsorgen. Stoppa förslaget till ”kundval” baserat på vinstjakt.
  • Fler vuxna i både skola och förskola. Alla barn har rätt att lyckas i  skolan.
  • Bevara den lilla stadens fördelar och se möjligheterna i landsbygdsutveckling. Bevara landsbygdsskolorna.
  • Skapa fler hyres- och bostadsrätter och seniorboende. Inga skattepengar till Spakås-projektet.
  • En rejäl utveckling av kollektivtrafiken. Komplettera med anropsstyrd trafik.
  • Se till att snabbt uppnå delmålet 25 % ekologiskt i kommunens kök. Målet är 100 %.

Miljöpartiet vill bryta blockpolitiken och skapa en större arbetsglädje och delaktighet för alla. Ett bra förslag ska tas tillvara oavsett från vilket parti det kommer. Vi är övertygade om att många stödjer oss i arbetet för ett Hållbart Hjo. Din röst gör skillnad!

Biblioteket…

13 september, 2010

Under moderaternas styre har Hjo Stadsbibliotek länge gått på svältkur. Nu, i valrörelsens elfte timme, skriver Catrin Hulmarker i en insändare i fredagens HT:

”Det är inget att skryta med att Hjo kommun ligger i botten då det gäller att satsa medel till biblioteksverksamhet därför är det viktigt att vi i kommande budgetarbete skjuter till de medel som äskats för verksamheten.”

I länken nedan kan du läsa att verksamheten varit underbemannad i flera år och att det i våras beslutades om ytterligare neddragningar. Först när personal säger upp sig i protest tycks frågan tas på allvar. Varför har ingen reagerat tidigare?

En anledning är kanske att Hjo kommuns centraliserade organisation inte har någon politisk nämnd för kultur och fritidsfrågor, inte ens ett litet utskott. Den krisartade situationen på biblioteket har inte kommit upp varken i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige. (I artikeln nedan står att kommunfullmäktige beslutat i frågan men det är ett missförstånd. Bibliotekets kris har inte ens diskuterats i någon politiskt beslutande församling.) Personalens och verksamhetschefens kraftiga påtryckningar nådde inte fram utan stoppades i hierarkin.

Nu – nu när personal redan slutat – säger kommunalrådet att hon ska arbeta för en förstärkning av bibliotekets budget. Det är så dags…
http://www.framsidan.net/2010/06/biblioteksansvarig-sager-upp-sig-i-protest/

Valets huvudfråga!

12 september, 2010

Tecknaren Oscar Alarik har fångat vad valet handlar om:

Ekologisk mat – en rättighet

11 september, 2010

Elin Thornblad, tvåa på miljöpartiets kommunlista, skriver i fredagens Hjo Tidning:

”Vi har på många håll i Sverige kommit långt i utvecklingen av skolmaten och maten inom äldrevården. Diverse matprogram på tv har visat skräckexempel som har fått föräldrar, rektorer och elever att reagera och försöka förändra matsituationen i skolan, och anhöriga till äldre som satt ner foten.

För något år sedan gjorde Hjo kommun en stor granskning och förändring av skolmaten – och resultatet blev bra. Den nya maten blev uppskattat av såväl lärare som elever. Utveckling är bra och det är glädjande att det går åt rätt håll, men det är dags att höja ribban!

I Hjo är nu för tillfället mindre än 4 procent av den upphandlade maten ekologisk. Riksdagens och regeringens mål är 25 %. Alla barn och alla äldre i Hjo kommun borde varje dag få äta ekologisk giftfri mat.

Vi lever i ett samhälle där farliga kemikalier finns överallt; i våra hus, i leksaker, i idrottshallarna och framför allt i vår mat. I en vanlig oekologisk tomat t.ex. så finns det i genomsnitt 14 olika sorters bekämpningsmedel som kan vara direkt skadliga för människokroppen. Det borde vara en självklarhet att jobba för så lite gift som möjligt, i det vi kan påverka.

I Djupadalskolan i Malmö kommun så byttes den vanliga maten ut till ekologisk mat. Resultatet blev fenomenalt! Det finns fler exempel på kommuner där det fungerar bra. Skolorna i dessa kommuner jobbar med säsongsanpassade menyer, vilket är en av många nycklar till att hålla samma prisnivå som tidigare. En annan nyckel är att införa en vegetarisk dag i veckan, detta räcker en lång bit på vägen!

Ekologisk mat är mer näringsrik och innehåller mindre skadliga gifter. Våra barn och våra äldre har rätt att få giftfri mat. Vi i Hjo kommun har en fantastisk möjlighet att bli en kommun som ger den bästa tänkbara giftfria goda maten till våra barn och äldre! Vi i Hjo borde satsa på att inom några år ha 100 procent ekologisk mat inom skola och äldrevård. Detta vill vi i miljöpartiet kämpa för. Det är våra barn, våra äldre och vi själva värda.

Elin Thornblad
Miljöpartiet de gröna i Hjo”

Diskutera tillsammans med miljöpartister

10 september, 2010

Nu på lördag 11/9 träffas vi på RÖDINGEN klockan 13:30.  Vi diskuterar äldrepolitik över en kopp kaffe. Vi lyssnar på varann och funderar på hur vi bäst ska utveckla service och omsorg.

På måndag 13/9 träffas vi i GULDKROKENS SKOLA kl 18:30. Lokal Duvan, den låga grå byggnaden. Vi samtalar om skolpolitiken tillsammans med personal från förvaltningen.

ALLA INTRESSERADE
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Spakåsprojektet – ett bottennapp när det gäller stadsplanering…

7 september, 2010

Under flera år har planer på att bygga hus på Spakås söder om Hjo diskuterats. När nu en detaljplan för bostadsbyggandet skickas ut på samråd är den så dålig att nästan alla instanser gör tummen ned. Från moderatblocket i kommunstyrelsen har det hela tiden sagts att det är ett privat projekt som inte kostar kommuninvånarna en krona. Det är inte sant, naturligtvis. Kommunens tjänstemän har lagt ner många och långa timmar på detta spekulationsprojekt. Dessutom har förvaltningen tvingats köpa in utomstående konsulttjänster för hittills 359 828 kr.

Men detta är kanske bara början på en förestående miljonrullning av kommunala skattepengar. Miljöpartiet har visserligen, med ett visst stöd från Folkpartiet, lyckats att i flera omgångar ta bort många riktigt stora felaktigheter i förslagen till exploateringsavtal mellan kommunen och markägaren. Men allt för stora risker kvarstår.

Hela projektet är dömt att misslyckas då det inte ens skapar en attraktiv boendemiljö. Att få de övriga politikerna i Hjo att förstå detta har hittills varit en mycket svår uppgift. Förblindad har man hoppats på att projektet ska ge en kraftig inflyttning till Hjo. Förhoppningsvis lyssnar man nu på alla varningar innan det är för sent. Se vidare under kommentarer.