Archive for augusti, 2010

Replik till Svartvik och AÖS

16 augusti, 2010

Anna Larsson och jag har skickat in följande replik till Hjo Tidning:

SVAR TILL SVARTVIK OM AVFALLSPLAN

Miljöpartiet står för en kostnadseffektiv avfallshantering med ett långsiktigt miljöperspektiv. Vi måste ta hänsyn till att olika sorters hushålls- och industriavfall kräver olika behandling. Utsorterat brännbart avfall ger mycket energi men måste samlas till stora fjärrvärmeverk med dyr rökgasrening. Ett lokalt avfallsvärmeverk i Hjo, som bara bränner hjobornas avfall, vore varken bra för miljön eller ekonomin!

Visst är det bra att avfallsmängden till soptipparna minskat kraftigt, men den tiden borde vara förbi när vi nöjer oss med att elda blandat avfall. Om vi istället sorterar ut matavfallet, och tillverkar biogas/fordonsgas, använder vi resurserna bättre och tar vara på både energi och näringsämnen. För klimatets skull, för miljöns skull, måste vi höja ambitionerna.

Miljöpartiets synpunkter i denna fråga delas nu av allt fler politiker. Det dåliga förslaget till avfallsplan har visat att ledningen för kommunalförbundet AÖS inte lyssnar på medlemskommunerna. I både Falköping och Skövde arbetar man nu för att avbryta planprocessen och börja om från början.

Under tiden ska en utredning undersöka hur AÖS ledning ska omorganiseras för att bättre svara upp mot kraven på en långsiktigt hållbar avfallshantering. Vi bidrar gärna till ett positivt resultat.

Christer Haagman och Anna Larsson

Valstugan på plats

15 augusti, 2010

Här monterar vi upp den hopfällbara bastun som vart fjärde år tjänar som Miljöpartiets valstuga.

Bosse Savborg och Peter Thornblad kan vara nöjda över resultatet.

Svartvik svarar om AÖS’ avfallsplan

13 augusti, 2010

Lennart Svartvik (C) svarar idag, fredag, i HT på Anna Larssons och min insändare från i tisdags (mina kommentarer med grön text):

”Svar på ny avfallsplan i Hjo

Christer Haagmans misstänkliggörande av AÖS miljöambitioner är felaktigt och kränkande. AÖS arbetar aktivt med ökad sortering, alternativa fordonsbränslen, effektiv sophämtning och mycket annat som gagnar vår gemensamma miljö. Under AÖS tid har till exempel deponeringen minskat från ca 60 000 ton per år till 379 ton!

(Svartvik börjar med att nonchalera att Anna Larsson och jag skrivit insändaren tillsammans. Gammal gubbig härskarteknik avdelning ”osynliggörande”.)

Större miljöambitioner har medfört högre kostnader och mer eget arbete för abonnenterna i Sverige och i Hjo. Efter medlemskapet i AÖS har dock kostnadsutvecklingen i Hjo varit lägre än landet i övrigt. (Svartvik har höjt priset på den lilla soptunnan med 100 %, är inte det rekord?) Med eventuell ökad utsortering av matavfall kommer naturligtvis abonnenternas kostnader och arbetsinsats att öka ytterligare.

Det är bra för miljön att behandla avfallet så nära källan som möjligt. Om det hade funnits ett avfallsvärmeverk i Hjo hade vi därför föredragit att energiutvinna Hjobornas avfall där.

(Svartvik gillar ju att elda sopor och sitter även i styrelsen för Skövdes avfallsförbränningsverk. Men att föreslå att även en liten kommun som Hjo borde ha ett avfallsvärmeverk är avslöjande för kunskapsnivån.)

Enligt Naturvårdsverket utgör hushållsavfallet en liten del av den totala avfallsmängden. Målstrukturen i AÖS avfallsplan utgår därför från att det är klokare att planera för allt avfall som uppstår i vårt samhälle, än bara för en liten del.

(Det centerparti-sluga draget är att försöka slippa konkreta mål och styrning  för det avfall som AÖS kan påverka genom att endast ställa upp översiktliga mål för allt avfall, inklusive t.ex. gruvavfall, som är svårt att påverka. Svartvik tycker det är smart att ha flummiga målsättningar för allt avfall istället för styrande mål för den egentliga verksamhet han ska bedriva. Då kan han fortsätta elda matavfall utan politiska hållhakar.)

Avslutningsvis är naturligtvis planering bra men verkliga åtgärder är kanske viktigare. AÖS avvaktar därför med intresse behandlingen av vårt förslag om biogasframställning av matavfallet från storhushållen i Hjo kommun.

(Svartviks och VD Lars Perssons sluga drag här var att föreslå att alla kommunala kök skulle sätta in avfallskvarnar. Genom att detta blir väldigt dyrt för små anläggningar blir svaret tyvärr nej från kommunerna. Då kan Svartvik peka på att han minsann har föreslagit miljövänliga alternativ och med intresse avvaktar behandlingen av sitt förslag – samtidigt som inget händer och sopförbränningen fortgår.)

LENNART SVARTVIK
ORDFÖRANDE I AÖS

Rätt vad det är lossar proppen!

12 augusti, 2010

I (minst!) fyra år – under Catrin Hulmarkers (M) styre  – har Hjo kommun dragit benen efter sig och vägrat ta ett nytt steg i energipolitiken. Utbyggnaden av den skogsfliseldade fjärrvärmen har varit en succé men för övrigt har det gått i stå.

Energiplanens krav på program för energieffektivisering har nonchalerats. Skolorna i Fågelås och Korsberga har fortsatt eldat olja. Ombyggnader av skolor i centrala Hjo har skett utan att ens söka tillgängliga statliga bidrag för energieffektivt byggande. Arbetet med klimatstrategin har saboterats genom att skapa personalbrist på miljösidan.

År ut och år in har jag i kommunstyrelse och fullmäktige berättat om kostnaderna för energipolitisk passivitet och om möjligheterna till både ekonomisk och ekologisk vinst.

Men nu – ÄNTLIGEN – lossnar det: Ytterskolorna ska i höst får jordvärme respektive pelletseldning. Energiexperten Ida Bergqvist på Schneider Electric har fått uppgiften att göra en liten förstudie om utrymmet för energisparande i de kommunala fastigheterna. Rapport ska avlämnas senare i höst.

Sensmoral: Ge dig inte i kampen för en klimatsmart politik. Rätt vad det är lossnar proppen!

Ny avfallsplan i Hjo kommun?

10 augusti, 2010

I dagens Hjotidning fick vi in denna insändare:

”Viktiga kommunala samråd pågår i Hjo mitt i dessa semestertider. Ett av samråden handlar om en ny avfallsplan för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Sedan AÖS tog över sophämtningen i Hjo har abonnentkostnaden ökat kraftigt, men miljöambitionerna har lagts på is. Det verkar som om man helst ser att alla sopor bränns i Skövdes avfallsvärmeverk?

I förslaget till avfallsplan vill kommunalförbundet inte ens ställa upp några mätbara mål för bättre omhändertagande av hushållsavfallet. AÖS påstår att hushållsavfallet endast är en ”mycket liten del av de totala avfallsmängderna”. Denna märkliga uppfattning tycks kommunalförbundets politiska direktion ha ställt sig bakom. Endast kommunalrådet i Falköping, Ulf Eriksson (C), markerade sitt missnöje genom att inte delta i beslutet. (Obs! Mannen på bilden är inte Ulf Eriksson. Se anteckningen längst ned på inlägget!)

Det är dock glädjande att Miljö- och bygglovnämnden i Hjo nyligen lämnat ett yttrande som går ut på att mätbara mål för hushållsavfallet ska anges och att det ska kombineras med tydliga strategier för att nå målen.

Förhoppningsvis ställer även Hjo kommunstyrelse upp på att det krävs en rejäl omarbetning av planen. En viktig del i arbetet är att skapa förutsättningar för att producera biogas av matavfallet, något som idag görs i många andra kommuner. Då tar vi vara på energin, vi kan göra el och motorbränsle, samtidigt som nyttiga näringsämnen kan återgå till kretsloppet.

Som väljare kan du i höst bidra till en bättre sophantering genom att rösta på ett parti med engagerade politiker som ser avfall som en viktig resurs i ett hållbart samhälle.

Förslaget till avfallsplan är borttaget från AÖS hemsida men finns att läsa på hemsidan för Miljöpartiet de gröna i Hjo.

Anna Larsson/Christer Haagman
MILJÖPARTIET DE GRÖNA I HJO”

————————————-
Anteckning: Mannen på bilden ovan heter Lennart Svartvik. Han är ordförande för kommunalförbundet AÖS. Dessutom är han ledamot i styrelsen för Skövdes Värmeverk som eldar soporna. För säkerhets skull håller han också platsen som ordförande i Skövdes Tekniska nämnd. Det är självfallet inte hans fel att sophanteringen i regionen verkar gå ut på att skaffa bränsle till avfallsvärmeverket. Det är alla de andra politikerna från andra kommuner som sitter i kommunalförbundets direktion (t.ex. Nolberger och Rydén från Hjo) som låter honom hållas…

Kandidatpresentationer

8 augusti, 2010

Nu finns det möjlighet att kolla hur olika kandidater i valet presenterar sig. Fokus är på riksdagsvalet men det finns även information om kommunalvalen. Bland annat kan man surfa in på Valpejl.

Jag har skickat bild och svarat på en massa frågor.

Nya platser på nätet

8 augusti, 2010

Nu har vi i Miljöpartiet i Hjo två nya platser i cyberrymden.

Välkommen till Facebook
(http://www.facebook.com/pages/Miljopartiet-i-Hjo/133956209969948?v=wall)

och välkommen till Hjovalet
(http://hjovalet.wordpress.com/)

Bränder och översvämningar

4 augusti, 2010

Ryssland brinner och i Pakistan och Kina drunknar folk i översvämningar.

Priset på vete och ris är på väg uppåt. Även oljepriset stiger.

Hur många fler barn kommer att svälta ihjäl den närmaste tiden på grund av bristande klimatpolitik?

På grund av att världspolitiken satsar på krig istället för utbildning och hälsovård?

På grund av brist på energiomställning och fortsatt subventionerat oljeberoende?

Naturskyddsföreningens klimatfrågor

3 augusti, 2010

Hjobygdens Naturskyddsförening har tagit ett bra initiativ genom att inför valet skicka ut frågor till de kommunpolitiker som ställer upp till fullmäktige (till de tre första på partilistorna). Frågorna gäller hur man ser på klimatforskarnas bedömning av växthusgasernas effekt, hur stora de egna utsläppen är och hur beredd man är att privat göra något åt det.

Genom att gå in på naturskyddsföreningens ”Grön Guide” kan man få en beräkning av hur man ligger till. Från ett genomsnitt på 10 ton per person och år av växthusgaser behöver vi komma ner till närmare 1 ton per år.

Jag hamnade på 4,1 ton. Jag har problem med att bussen fram och tillbaka till jobbet i Skara fortfarande går på diesel. Kan vi få Västtrafik att köra på biogas istället vore mycket vunnet. Sen behöver jag få upp solceller på taket som komplement till kakelugnarna.

I samma veva är det bra att påpeka att vi inte löser allt individuellt. Lester Brown säger väldigt klokt i slutkapitlet på sin bok som jag skrev om i förra blogginlägget:

”En av de frågor man oftast ställer till mig är:  – Vad kan jag göra? Människor väntar sig vanligtvis att jag ska svara med något om livsstilsförändring, pappersinsamling eller glödlampsutbyte. De är alla väsentliga insatser, men de räcker inte alls. Vi måste ge en ny struktur åt hela vår globala ekonomi, och det måste ske snabbt. Det bästa du kan göra är att bli politiskt aktiv och arbeta för de förändringar som krävs. Att rädda civilisationen är ingen soffliggarsport.
Informera dig, lär dig mer om frågorna…
Ta tag i en fråga som känns meningsfull för dig…
Tveka inte att ta upp frågorna med någon politiker i din kommun…
Och framför allt, underskatta inte vad du eller ni kan göra…
Det skadar inte heller att understryka dina politiska ansträngningar med livsstilsförändringar. Kom bara ihåg att de ska komplettera din politiska aktivitet, inte ersätta den.”

Valet är vårt – ditt och mitt…

2 augusti, 2010

Valrörelsen tycks nu gå igång efter semestern. En opinionsundersökning visar att det är jämt mellan de blågrå och de rödgröna. Det unkna främlingsrädda partiet kan få in en fot i riksdagen. Det kommer säkert att svänga fram och tillbaka innan den 19 september.

Vi måste göra många både små och stora val. En bra tankeväckare är Lester Browns bok ”Plan B, 4.0”. Där konstaterar han att Plan A = business-as-usual, att fortsätta i gamla hjulspår, inte kommer att hålla så mycket längre. Enorma förändringar är oundvikliga.

Boken är full av hopp, trots de ärliga beskrivningarna om det katastrofala läget.

Sista stycket i boken lyder:

”Valet är vårt – ditt och mitt. Men vi måste välja. Antingen fortsätter vi att leva som vi gör idag (Plan A) och förstör de ekosystem som vår civilisation är beroende av. Eller också går vi in för Plan B och blir den generation som ändrar riktning, och ser till att framsteg räddar vår jord. Valet kommer att göras av vår generation, men det kommer att vara avgörande för livet på jorden under alla framtida generationer.”

Boken kan vara ett läsvärt komplement i en valrörelse som inte alltid handlar om väsentligheter…