Archive for 29 augusti, 2010

Vem blir kommunalråd?

29 augusti, 2010

Jag fick en fråga på mailen. Det är inte första gången och jag vill gärna ge ett klart och tydligt svar, även på denna blogg. Så här lyder frågan:

”Hej Christer! Hur förhåller ni er till de andra partierna i Hjo? Vilka vill ni helst samarbeta med? Betyder en röst på Miljöpartiet en röst på Pierre Rydén som kommunstyrelsens ordförande?
Undrar

En väljare i Hjo

Vi har diskuterat detta noggrant på flera möten inom Miljöpartiet de gröna. För det första anser vi att den moderatstyrda majoriteten i kommunstyrelse och fullmäktige bör brytas. Många av oss trodde nog från början att Catrin Hulmarker skulle bli ett bättre kommunalråd än vad som blev fallet. Nu hoppas vi att hjoborna röstar så att det blir möjligt att ersätta henne.

För det andra har vi bestämt att Miljöpartiet aldrig kommer att rösta för Pierre Rydén som kommunalråd, som kommunstyrelsen ordförande. De partier som Miljöpartiet har haft mest samsyn med under den gångna perioden är visserligen socialdemokraterna, folkpartiet och vänsterpartiet. Men personfrågorna har, särskilt i en liten kommun, stor betydelse. Om socialdemokraterna lanserar en annan kommunalrådskandidat kan miljöpartiet ompröva sitt ställningstagande. Men som sagt, en röst på Miljöpartiet kommer aldrig att bli en röst på Pierre Rydén.

För det tredje ser vi gärna att vi i vår lilla kommun bryter upp blockpolitiken. Vi vill skapa en kommunledning där vi tar till vara det bästa ur alla partier och att alla politiker som vill göra en insats ska välkomnas. Självfallet behöver Miljöpartiet få kraftigt ökat förtroende i väljarkåren för att detta ska vara möjligt. Får vi det stödet är jag fullt beredd att ta på mig ansvaret som kommunalråd.