Slutreplik (?) till Svartvik

Anna Larsson och jag har skickat in nedanstående insändare till Hjo Tidning. Vi räknar med att fortsätta diskussionen i andra sammanhang där det finns mer tid och plats för meningsutbyte och ökad kunskap.

”Vi är nöjda med att i denna slutreplik konstatera, att ökad sortering av hushållsavfallet nu diskuteras i kommunerna. Under ett drygt decennium har Lennart Svartvik, ordförande för kommunalförbundet AÖS, framgångsrikt motarbetat separat insamling av hushållens matavfall för biogasproduktion. Istället har det blandade avfallet skickats till förbränning i Skövdes värmeverk, där Svartvik också är styrelseledamot. Nu måste t.o.m. Svartvik säga att matavfall ska omvandlas till fossilfria bränslen och näring i kretslopp. Men får han bestämma ska det dröja ytterligare flera år innan det är dags för beslut.

Lennart Svartvik har rätt i att medlemskommunernas ledamöter i AÖS direktion borde ha sagt ifrån direkt. För länge sedan. Men våra politiker har uppenbarligen inte klarat av att utmana Svartviks gammalmodiga avfallspolitik.

Förnyelse krävs. Medlemskommuner förkastar nu Svartviks förslag till avfallsplan. Utredningen, som Skövdes kommunalråd Åke Jönsson leder, kan föreslå förändringar som ökar demokratin i organisationen. Men det behövs också personförändringar. Framförallt är det dags att avtacka Lennart Svartvik och välja en ny ordförande för AÖS. Ett ökat stöd för Miljöpartiet skulle underlätta en klokare resurshushållning.

Anna Larsson/Christer Haagman
Miljöpartiet de gröna i Hjo

3 svar to “Slutreplik (?) till Svartvik”

 1. Sopåkarn Says:

  Sverige misslyckas nå mål för avfallet. Det beror bland annat på proppar som Svartvik uppbackad av miljöanalfabeter som Nolberger och Rydén.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3909476

 2. Christer Haagman Says:

  Så publiceras Svartviks slutreplik i HT. Äntligen upptäcker Svartvik att Anna Larsson är medförfattare till våra insändare. Han tackar till och med Anna för hennes medverkan: ”den har skapat en mer saklig och balanserad debatt”, skriver han. Och det har han helt rätt i!
  Synd bara att Svartvik då i sin slutreplik förfaller till motsatsen…Där hamnar han i personangrepp på mig (Svartvik kallar mig ”aningslös”, ”stridslysten”, ”lättvindig”, ”tummetott”). Jag får väl stå ut med det och se det som ett uttryck för att Svartvik har svårt att hitta sakliga argument och därför helt missar att ta intryck av Anna…

  Här är Svarviks insändare i sin helhet:
  ”Slutreplik till Anna Larsson/Christer Haagman: AÖS välkomnar att avfallsfrågan diskuteras eftersom en hållbar avfallshantering verkligen är något som angår oss alla. Enligt Christer Haagmans stridslystna insändare är matavfall och biogas den enda slutliga lösningen på avfallsproblemet. Tyvärr är verkligheten inte riktigt så enkel.
  Varje sortering av ett avfall går naturligtvis att motivera ur miljösynpunkt.
  Vi som ansvarar för verksamheten måste emellertid efter bästa förmåga beakta alla konsekvenser och se till helheten. Redan idag sorterar hushållen inom AÖS kring 50 olika avfallsslag.
  Som Christer Haagman mycket riktigt påpekar har den ökande sorteringen inneburit ökande avgifter för sophämtningen. En liten tröst i sammanhanget är att AÖS-samarbetet inneburit lägre avgiftsökning än genomsnittet för landet. När vi nu överväger en ökad sortering av matavfall måste vi ställa oss frågan om våra medborgare accepterar ännu mer arbete och ännu högre avgifter. Förhoppningsvis är det så, men de kommer säkert inte att godta att AÖS hanterar frågan på samma lättvindiga sätt som Christer Haagman. Christer Haagmans aningslösa övertygelse tycks uppenbarligen vara att avfallsproblemen går att lösa i avfallsskedet.
  Så är det naturligtvis inte och det viktigaste målet är istället att minska avfallsmängderna. Det är ingen lätt uppgift men AÖS har via den nya avfallsplanen lämnat ett förslag om hur vi gemensamt kan gå till väga. Det återstår nu att se om vår framtida avfallsplan kommer att kunna ta sig an de stora utmaningarna eller om den reduceras till en tummetott á la Haagman.
  Avslutningsvis vill jag tacka Anna Larsson för hennes medverkan, den har skapat en mer saklig och balanserad debatt.
  LENNART SVARTVIK
  ORDFÖRANDE I AÖS”

 3. Christer Haagman Says:

  Hjo Tidnings läsare besparas nu ytterligare vändor i debatten med Svartvik. För den specialintresserade, som undrar hur det egentligen står till, vill jag trots allt besvara en del av Svartviks senaste påståenden.

  1. Matavfall och biogas är naturligtvis ingen slutlig lösning på avfallsproblemet. Men det är en viktig del som förhalats i vårt området i minst ett decennium på grund av bristande kunskap och politiskt engagemang.
  2. All sortering går inte att motivera ur miljösynpunkt. Det handlar om att skapa ekonomiskt och ekologiskt bärkraftiga kretslopp. Snacket om att sortera i 50 fraktioner för det normala hushållet är bara att förlöjliga idén. Huvuddelen av de blandade sopor som AÖS samlar in i dag består av matavfall och förpackningsmaterial (plats, kartong, papper, plåt och glas). Dessutom kastas även en hel del miljöfarligt avfall som t.ex. batterier, färg och kemikalier. Många sorterar idag papper, glas och plåt men sorteringen kan bli mycket bättre. Stimulansen är för liten och besväret att sortera ut olämpligt avfall för stort.
  3. Det är inte den ökade sorteringen som gör att abonnentkostnaden ökat. Förpackningsinsamlingen bekostas huvudsakligen av oss konsumenter när vi handlar varorna i affären. Men kortsiktigt och individuellt ökar kostnaderna för ett miljöriktigt omhändertagande av avfallet. Långsiktigt är det en besparing för alla genom att minska giftspridningen som uppstår när blandat avfall bränns och genom att energiförbrukningen minskar om material återvinns.
  Den kostnadsökning vi vänder oss emot är framförallt att den differentierade taxan som vi började införa i Hjo i mitten på 90-talet har försämrats med AÖS. Den lilla soptunnan har ökat i pris med ca 100 %, den stora har ökat med 60 % (om jag nu minns rätt från mina tidigare uträkningar). Den ekonomiska uppmuntran till bättre sortering har alltså försvagats.
  4. Nu försöker Svartvik skrämmas med att taxan måste höjas kraftigt om vi ska börja ta vara på matavfallet. Och att det ska bli besvärligt för vanligt folk. Frågan är ”om våra medborgare accepterar ännu mer arbete och ännu högre avgifter” skriver Svartvik. Jag är övertygad om att väldigt många människor gärna bidrar med att leva lite mer klimatsmart. Men det ska göras så enkelt och smidigt som möjligt. Taxan ska också uppmuntra till samhällsekonomiskt rätt beteende. De som lämnar matavfall separat ska därför ha en lägre taxa en de som blandar allt i samma tunna. Detta är naturligtvis helt främmande för den nuvarande ledningen inom AÖS.
  5. Det finns också flera andra åtgärder som snarast bör genomföras. Det handlar om utbyggnad av återvinningssystemen. Det handlar om bättre öppettider och tillgänglighet på återvinningscentraler. Det handlar om särskilda åtgärder för att underlätta utsortering av det farliga avfallet.
  6. Svartvik har däremot helt rätt i att man inte får glömma huvudmålet som är att minska uppkomsten av avfall. Det finns stora möjligheter att båda skapa en mer avfallssnål produktion och avfallssnål konsumtion. Den som hittar skarpa, mätbara förslag i Svartviks avfallsplan som angriper dessa problem är hjärtligt välkommen att skriva en kommentar nedan eller ringa mig: 076-804 87 06.
  Tack för uppmärksamheten!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: