Archive for 12 augusti, 2010

Rätt vad det är lossar proppen!

12 augusti, 2010

I (minst!) fyra år – under Catrin Hulmarkers (M) styre  – har Hjo kommun dragit benen efter sig och vägrat ta ett nytt steg i energipolitiken. Utbyggnaden av den skogsfliseldade fjärrvärmen har varit en succé men för övrigt har det gått i stå.

Energiplanens krav på program för energieffektivisering har nonchalerats. Skolorna i Fågelås och Korsberga har fortsatt eldat olja. Ombyggnader av skolor i centrala Hjo har skett utan att ens söka tillgängliga statliga bidrag för energieffektivt byggande. Arbetet med klimatstrategin har saboterats genom att skapa personalbrist på miljösidan.

År ut och år in har jag i kommunstyrelse och fullmäktige berättat om kostnaderna för energipolitisk passivitet och om möjligheterna till både ekonomisk och ekologisk vinst.

Men nu – ÄNTLIGEN – lossnar det: Ytterskolorna ska i höst får jordvärme respektive pelletseldning. Energiexperten Ida Bergqvist på Schneider Electric har fått uppgiften att göra en liten förstudie om utrymmet för energisparande i de kommunala fastigheterna. Rapport ska avlämnas senare i höst.

Sensmoral: Ge dig inte i kampen för en klimatsmart politik. Rätt vad det är lossnar proppen!