Archive for augusti, 2010

Håll igen politikerlönerna

31 augusti, 2010

Måndagens fullmäktige klarades av på 20 minuter. Trist att inte fullmäktiges ordförande, Michael Kihlström, tar tillfället i akt och ser till att vi får en debatt om viktiga lokala frågor nu mitt under valrörelsen. Istället var det bara några administrativa frågor på dagordningen.

Den enda fråga som inte klubbades igenom direkt var frågan om arvode till oss själva. Det berodde på att jag föreslog en försiktig broms på löne-racet genom att sänka hängavtalets procentsats till 70 % istället för 80 % av riksdagsarvodet.

Jag tror faktiskt att vi skulle få fler intresserade medborgare i politiken om vi undvek att snabbt öka den ekonomiska klyftan mellan valda och väljare. Men jag fick inget gehör i fullmäktigeförsamlingen. Det var inte ens någon som orkade bemöta mina argument. Endast vi två miljöpartister reserverade oss.

————————————
Fakta:

EU-parlamentariker tjänar 7.807 euro i månaden. Efter 22 % skatt återstår netto 6.084 euro i månaden. Tillkommer dagtraktamente på 298 euro per dag + reseersättningar m.m. Lägg till en nolla på dessa siffror så får du ut summan på ett ungefär i svenska kronor.

Många riksdagsledamöter tycker att dom ska ha lika bra betalt som  eu-parlamentarikerna. Sist höjde dom till 55.000 kr i månaden (+ alla tillägg). Om inte de rödgröna håller emot kommer vi snart se en ny kapplöpning uppåt. (De skära är lite opålitliga i denna fråga…)

Kommunpolitikerna i Hjo – alla utom miljöpartiet – följde strömmen och förlängde ett hängavtal som innebär 80 % av ett riksdagsarvode. Kommunalrådet Catrin Hulmarker kammar därför hem 44.000 i månaden och Pierre Rydén tar emot en halv kommunalrådslön på 22.000 i månaden. Med hängavtalet som nu klubbades i fullmäktige kan de se fram emot en fortsatt lönekarusell där demokratin skadas och politikerföraktet gödslas.

Vem blir kommunalråd?

29 augusti, 2010

Jag fick en fråga på mailen. Det är inte första gången och jag vill gärna ge ett klart och tydligt svar, även på denna blogg. Så här lyder frågan:

”Hej Christer! Hur förhåller ni er till de andra partierna i Hjo? Vilka vill ni helst samarbeta med? Betyder en röst på Miljöpartiet en röst på Pierre Rydén som kommunstyrelsens ordförande?
Undrar

En väljare i Hjo

Vi har diskuterat detta noggrant på flera möten inom Miljöpartiet de gröna. För det första anser vi att den moderatstyrda majoriteten i kommunstyrelse och fullmäktige bör brytas. Många av oss trodde nog från början att Catrin Hulmarker skulle bli ett bättre kommunalråd än vad som blev fallet. Nu hoppas vi att hjoborna röstar så att det blir möjligt att ersätta henne.

För det andra har vi bestämt att Miljöpartiet aldrig kommer att rösta för Pierre Rydén som kommunalråd, som kommunstyrelsen ordförande. De partier som Miljöpartiet har haft mest samsyn med under den gångna perioden är visserligen socialdemokraterna, folkpartiet och vänsterpartiet. Men personfrågorna har, särskilt i en liten kommun, stor betydelse. Om socialdemokraterna lanserar en annan kommunalrådskandidat kan miljöpartiet ompröva sitt ställningstagande. Men som sagt, en röst på Miljöpartiet kommer aldrig att bli en röst på Pierre Rydén.

För det tredje ser vi gärna att vi i vår lilla kommun bryter upp blockpolitiken. Vi vill skapa en kommunledning där vi tar till vara det bästa ur alla partier och att alla politiker som vill göra en insats ska välkomnas. Självfallet behöver Miljöpartiet få kraftigt ökat förtroende i väljarkåren för att detta ska vara möjligt. Får vi det stödet är jag fullt beredd att ta på mig ansvaret som kommunalråd.

Regeringens miljöpolitik granskas och får underkänt av Naturskyddsföreningen

26 augusti, 2010

Mikael Karlsson, ordförande och Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen skriver på DN Debatt. Domen är klar och entydig:

”I sammanfattning har regeringen tagit allvarliga steg tillbaka i den miljöpolitik som successivt byggts upp under decennier. Att utvecklingen av en ambitiösare miljöpolitik går för långsamt är en vanlig kritik, men att miljöpolitiken går åt fel håll i centrala frågor bakåt är unikt och djupt beklagligt. /…/

Bilden: Algblomning i Östersjön, Jan E Carlsson.

Vi har också granskat oppositionens agerande. Som vanligt har oppositionspartierna en friare roll. Deras ställningstaganden kan variera, medan regeringspartierna har förhandlat fram kompromisser. Av de 20 frågor vi granskade fick Miljöpartiet grönt ljus i 17 frågor, Vänsterpartiet i 16 medan Socialdemokraternas bara fick det i 9 frågor. Tendensen är den motsatta, jämfört med regeringspartierna. De mindre oppositionspartierna fick Socialdemokraterna att rösta bättre än vad partiet lovade 2006. Vi kan också notera att Miljöpartiet, namnet till trots, har en bit kvar till en riktigt bra miljöpolitik.

Vi hoppades att miljöfrågorna skulle få ett betydligt bättre genomslag när de, efter en valrörelse som gömde miljön i politikens källare, sattes på piedestal i Rosenbads finaste rum. Men politik får inte stanna vid välslipad retorik. Den måste resultera i budget, lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Vår granskning visar att överensstämmelsen mellan löften och resultat blev tunn. Regeringens miljöpolitik får underkänt.

Förlorarna är vi alla, våra barn och barnbarn, som ska leva på den enda jord vi har. Vi vill inte ha fler tomma löften utan en tydlig handlingsplan för en friskare planet, grundförutsättningen för all välfärd. Vi hoppas att våra kritiska blickar i backspegeln ska få sikten att klarna för både väljare och politiker.”

Vilka kemikalier har du i ditt blod?

25 augusti, 2010

Missa inte årets viktigaste dokumentärfilm!
Park Bio lördagen den 28 augusti kl 15:00.
Fri entré!

Arrangörer:

Miljöpartiet de gröna i Hjo
Hjobygdens Naturskyddsförening
Studieförbundet Vuxenskolan
ABF

Lena Sommestad är en intressant…

24 augusti, 2010

…politiker (S) som klarar av att se fördelar i andra partiers politik. Här en genomgång av miljöbilsdiskussionen.

Lena Sommestad presenterat sig på sin blogg med bland annat dessa meningar:

”Jag är övertygad om att Sverige behöver en mer omsorgsfull, kunskapsbaserad politik om vi ska kunna bevara och utveckla en väl fungerande demokrati. /…/ Genom historien har skarp samhällsanalys och goda argument berett vägen för demokrati och social rättvisa. Så är det också idag. Kunskap ger makt. Och utan insikt och idéer skapas ingen ny politik.”

Det behövs fler politiker av den kalibern!

Politisk debatt på Bryggan

24 augusti, 2010

Slutreplik (?) till Svartvik

23 augusti, 2010

Anna Larsson och jag har skickat in nedanstående insändare till Hjo Tidning. Vi räknar med att fortsätta diskussionen i andra sammanhang där det finns mer tid och plats för meningsutbyte och ökad kunskap.

”Vi är nöjda med att i denna slutreplik konstatera, att ökad sortering av hushållsavfallet nu diskuteras i kommunerna. Under ett drygt decennium har Lennart Svartvik, ordförande för kommunalförbundet AÖS, framgångsrikt motarbetat separat insamling av hushållens matavfall för biogasproduktion. Istället har det blandade avfallet skickats till förbränning i Skövdes värmeverk, där Svartvik också är styrelseledamot. Nu måste t.o.m. Svartvik säga att matavfall ska omvandlas till fossilfria bränslen och näring i kretslopp. Men får han bestämma ska det dröja ytterligare flera år innan det är dags för beslut.

Lennart Svartvik har rätt i att medlemskommunernas ledamöter i AÖS direktion borde ha sagt ifrån direkt. För länge sedan. Men våra politiker har uppenbarligen inte klarat av att utmana Svartviks gammalmodiga avfallspolitik.

Förnyelse krävs. Medlemskommuner förkastar nu Svartviks förslag till avfallsplan. Utredningen, som Skövdes kommunalråd Åke Jönsson leder, kan föreslå förändringar som ökar demokratin i organisationen. Men det behövs också personförändringar. Framförallt är det dags att avtacka Lennart Svartvik och välja en ny ordförande för AÖS. Ett ökat stöd för Miljöpartiet skulle underlätta en klokare resurshushållning.

Anna Larsson/Christer Haagman
Miljöpartiet de gröna i Hjo

Svartvik replikerar ännu en gång i Hjo Tidning

23 augusti, 2010

Centerpartisten Lennart Svartvik (74) fick tydligen hjälp att skriva ytterligare en insändare i fredagens Hjo Tidning. Till att börja med fortsätter han att nonchalera att Anna Larsson, miljökonsult och miljöpartist bosatt i Korsberga, är medförfattare när miljöpartiet skriver om avfallshanteringen.

Svartvik påstår i sin insändare gång på gång att den nuvarande avfallshanteringen är långsiktigt hållbar. Han pratar till och med om att han vill ha en ”hållbar framtida taxa”. Med det menar han antagligen att den som – i framtiden – lämnar matavfall separat inte ska få en lägre taxa än den som blandar som vanligt. (Svartviks vd Lars Persson har med illa dold skadeglädje uppmärksammat mig på att det finns kommuner som gör på detta sätt – t.ex. moderatstyrda Lidingö).

I grunden tror jag att Svartviks AÖS står fast i förbränningsstrategin. Men som gammal slug centerpolitiker förstår Svartvik att han ibland måste prata lite om det organiska matavfallet, som både kan bli fordonsbränsle och gödsel. Nu när opinionen trycker på. Men Svartvik påpekar att inga beslut är fattade. Det kan dröja flera år innan det blir aktuellt och då handlar det kanske bara om att bygga ut insamlingen till några ytterligare tätorter än de som redan idag fungerar i Falköping. I den avfallsplan – som nu håller på att förkastas av medlemskommunerna – stod det bara att en utredning skulle göras angående matavfallet. Om utredningen skulle vara klar innan 2020 framgick inte.

Slutklämmen i Lennart Svartviks insändare lyder:

”Medlemskommunerna styr AÖS via den politiskt valda direktionen. När medlemskommunerna nu har önskemål på vad som ska samlas in och hur avfallsplanen ska utformas; varför uppdrar man inte åt sina ledamöter att driva frågan direkt i direktionen istället för att gå omvägar via utredningar som syftar till att undersöka hur AÖS ledning ska omorganiseras?”

Här har Svartvik helt rätt! Direktionen borde för länge sedan ha lagt om kurs och genomfört en mer modern, klimatsmart avfallspolitik. Men Hjo kommun har skickat ledamöter som Tore Nolberger (M) och Pierre Rydén (S). Har de andra kommunerna skickat liknande stjärnor förklarar det varför Svartvik har kunnat hålla på ostört. Varken ambitioner eller kunskap har funnits i direktionen i den utsträckning som kunnat utmana Svartviks envälde.

Men det var en miss av Svartvik och hans tjänstemän i AÖS att släppa fram en så erbarmligt dålig avfallsplan. Det gjorde att ledande politiker i Falköping och Skövde förstod att något måste göras. Speciellt i valtider vill man inte framstå som gammalmodiga bakåtsträvare som bara vill elda soporna…

————————————–
P.S. Så här beslutade Skövdes kommunstyrelse nyligen:

Protokollsutdrag från Skövde kommunstyrelsemöte 2010-08-16
”Yttrande gällande utställningsversion av Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs avfallsplan 2011-2020
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka planen i sin nuvarande form och begär att Avfallshantering i Östra Skaraborg (AÖS) arbetar om avfallsplanen så att den bättre motsvarar medlemskommunernas ambitioner och visioner om en långsiktigt hållbar avfallshantering.”

Nymålad valbyrå

22 augusti, 2010

Miljöpartiets lilla valbyrå, ursprungligen byggd som bastu, är byggd av rent trä. Målad med tunn, vattenlöslig grön lasyr kunde det för ett otränat öga se ut som om den var byggd av impregnerat virke. I förra valrörelsen fick vi frågor om detta, framförallt från moderater. Men självklart undviker miljöpartiet att använda virke som är förgiftat med koppar- och kromföreningar. I år beslutade vi att måla valbyrån gul för att inte oroa våra medmänniskor.

Idag är jordens resurser slut

22 augusti, 2010

Jordens resurser tog slut i lördags. Istället för att leva på räntan tar vi av kapitalet.

– Vi överförbrukar jordens resurser med 30 procent. På ett år förbrukas det som jorden behöver ett år och tre månader för att återskapa. Om alla skulle leva som svenskarna skulle vi behöva tre jordklot, säger Carina Borgström-Hansson, projektledare för Ekologiska fotavtryck på WWF.

Läs mer här:

http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article3650177.ab

RESULTATET BLEV INTE BÄTTRE ÅR 2011…. läs kommentar här.