Archive for 2 juni, 2010

Hjoborna vann!!!

2 juni, 2010

Vi vann till slut i den segdragna frågan om det är lämpligt att ställa stora vindkraftverk alldeles intill Hjo stad. Miljööverdomstolen beslutade igår att upphäva miljödomstolens och länsstyrelsens tillståndsbeslut och avslog ansökan att bygga vindkraftverk på Åsen 5:1.

GRATTIS till oss alla som envetet försvarat vårt samhälle mot en dum och onödig exploatering. För politiker i moderaterna och socialdemokraterna, som ställt till det genom att inte ta hänsyn till kommunens vindkraftsplan, gäller det nu att lära sig läxan.

Nu hoppas jag på en fortsatt planerad vindkraftsutbyggnad i parker på prioriterade områden.  Och så vill jag se framgång för småskalig miljövänlig energiproduktion runt om i bygderna. Kolla här http://egenel.etc.se/