Archive for juni, 2010

Orealistiska och oansvariga budgetramar

22 juni, 2010

Majoriteten i fullmäktige i måndags, bestående av moderater, kristdemokrater, centerpartister och folkpartister, beslutade med 18 röster mot 14 att fastställa budgetramar för de kommunala verksamheterna under 2011.

Till grundförutsättningarna hör att den borgerliga regeringen drar tillbaka stora delar av det tillfälliga konjunkturstödet. För Hjo innebär det 8 miljoner mindre i inkomster för 2011.

Miljöpartiet visade att de föreslagna ramarna skulle innebära kraftiga nedskärningar om de togs på allvar. Inom t.ex. skolans område fattas i dagsläget 4,3 miljoner. Det motsvarar 8-9 lärartjänster.

Alternativt ska verksamheten bland annat strunta i att genomföra de nya läro- och kursplanerna, dra ned på svenskundervisningen, inte utveckla stödet till barn med särskilda behov och inte heller budgetera för det vikariebehov som finns inom förskolan.

Inom t.ex. vård- och omsorg redovisar förvaltningen behov av 6,5 miljoner i ökad ram. De borgerliga lägger endast till 2,8 miljoner. Det fattas alltså 3,7 miljoner. Samtidigt är 2010 års budget felaktig, motsvarar inte kända förhållanden, och prognosen pekar på ett underskott i år på 3,4 miljoner. Totalt fattas alltså 7,1 miljoner i dagsläget! Det motsvarar 17-18 tjänster inom vård & omsorg! Eller ska man strunta i att utveckla demensdagvården, låta bli att bostadsanpassa lägenheter, lägga ner all kompetensutveckling för personalen och så vidare?

Om verksamheterna tar politikernas nya ramar på allvar måste verksamhetscheferna omedelbart gå ut och varsla ett antal lärare och undersköterskor. Det är enda chansen för att i tid komma ned i kostnader. Men nu kan man läsa mellan raderna att alla hoppas att det kommer mer pengar till hösten.

Catrin Hulmarker (M) talade visserligen om att hon tyckte att lärarna hade alldeles tillräckligt med pengar för kompetensutveckling för att klara av de nya läroplanerna. Det ska bli spännande att se om moderaterna får med sig även de andra allianspartierna på detta!

I miljöpartiet hoppas vi naturligtvis på en ny rödgrön regering som satsar mer på utbildning, förskola, omvårdnad och äldreomsorg. Hittills är 12 miljarder utlovade. Hamnar en promille av det i Hjo hjälper det  en hel del.

Kraftigt ökade kostnader med MÖS, kommunalförbund och direktionsstyre

22 juni, 2010

Kommunfullmäktigemötet i går, måndagen den 21 juni, beslutade att gå vidare med att avveckla den lokala verksamheten och skapa nya kommunalförbund. Miljöfrågorna, som styrts politiskt av miljö- och bygglovnämnden i Hjo, flyttas nu över till ett kommunalförbund i Skövde. De kommuner som ingår är Falköping, Tibro, Skövde och Hjo. En så kallad direktion med 8 ledamöter och 8 ersättare ska ”utöva uppsikt över nämnden” som också ska bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare, sammanlagt 32 politiker.

Catrin Hulmarker (M) har i förväg gått ut i tidningen och påstått att ”Det blir lägre kostnader för oss, rättssäkerheten förbättras och vi får en hög kompetens på området.” (HT 28 maj 2010.)

Debatten i fullmäktige visade tydligt att det ekonomiska argumentet är en bluff. Miljöpartiet kunde visa att kostnaderna för skattebetalarna i Hjo, jämfört med den gamla organisationen, ökar med runt 44 procent eller motsvarande nästan en årsarbetare. Kostnaderna för de småföretag som ska medfinansiera kontrollverksamheten ökar också kraftigt, till att börja med med 23 procent.

Skälet för de borgerliga (och socialdemokraterna!) är ideologiskt. Man tror att man måste avveckla alltmer av den lilla kommunens uppgifter och centralisera verksamheter i kommunalförbund. Det är steg mot framtida kommunsammanslagningar som man idag inte vill tala högt om. Sedan får det kosta vad det kosta vill. Moderaterna under Catrin Hulmarkers ledning är till och med beredda att försvara kraftiga pålagor för småföretagarna!

Galna grissjukan?

22 juni, 2010

Äter du griskött som fötts upp på kannibalfoder? Scan tillverkar grisfoder (i Danmark) baserat på grisblod och grisfett. Hur sjukt är det? De gånger du måste äta griskött är det smartare att välja KRAV-märkt.

Ebbetorps gård utanför Hjo springer glada KRAV-grisar. (Obs! Inte desamma som på bilden ovan!) Frågan är vilket griskött som serveras via kommunens kök, till våra barn och äldre?

Maria om kärnkraften

18 juni, 2010

Klicka här: http://vimeo.com/12641011

Hjoborna vann!!!

2 juni, 2010

Vi vann till slut i den segdragna frågan om det är lämpligt att ställa stora vindkraftverk alldeles intill Hjo stad. Miljööverdomstolen beslutade igår att upphäva miljödomstolens och länsstyrelsens tillståndsbeslut och avslog ansökan att bygga vindkraftverk på Åsen 5:1.

GRATTIS till oss alla som envetet försvarat vårt samhälle mot en dum och onödig exploatering. För politiker i moderaterna och socialdemokraterna, som ställt till det genom att inte ta hänsyn till kommunens vindkraftsplan, gäller det nu att lära sig läxan.

Nu hoppas jag på en fortsatt planerad vindkraftsutbyggnad i parker på prioriterade områden.  Och så vill jag se framgång för småskalig miljövänlig energiproduktion runt om i bygderna. Kolla här http://egenel.etc.se/