Archive for maj, 2010

Stort experiment inom äldreomsorgen!

27 maj, 2010

Nedanstående insändare har jag och Anders skickat till Hjo Tidning:

Stort experiment inom äldreomsorgen!

En ny stor omorganisation planeras i Hjo kommun. Den här gången handlar det om att genomföra ett experiment inom vård och omsorg. Hemtjänsten som är till för att ge pensionärer service och omvårdnad ska organiseras som en köp- och säljverksamhet. Det kallas förföriskt ”lagen om valfrihet – LOV”. Men egentligen handlar det om övergång till en mer ensidig ekonomisk styrning. Resurserna till administrationen ökar och besparingar måste ske i äldreomsorgen.

Stora statliga och kommunala byråkratier kan behöva brytas ned och demokratiseras. Ett led i detta kan bland annat vara alternativa organisationsformer, privata och kooperativa komplement. Miljöpartiet är positivt till nya tankar och idéer som stärker småskalig verksamhet och ökat inflytande för dem det gäller. Det är kanske förståeligt att ”LOV” i kommunerna runt Stockholm har framgångar. Den kommunala verksamheten är ofta så nedgången att ”vad som helst” är bättre.

I vår kommun finns också stora möjligheter att göra äldreomsorgen bättre, även om den i jämförelse med en del andra kommuner har betydligt högre kvalitet. Men att utsätta vår lilla organisation för storstadsexperimentet ”LOV” är knappast rätt väg att gå.

Allianspartierna tycks enade om att driva igenom omvandlingen av hemtjänsten i Hjo. Hittills har varken M, C, KD eller FP svarat på följande frågor:

– Äldreomsorgen överskrider fortfarande sin budget med flera miljoner. I förslaget om ”LOV” ska minst ytterligare en halv miljon sparas för att anställa en ekonomisk kontrollant. Var ska ni ta pengarna?

– ”LOV” presenteras som att pensionärer får möjlighet att välja bland många olika företag som kan ge mer service än den kommunala verksamheten. Varför berättar ni inte att den stora förändringen handlar om att omorganisera den befintliga kommunala hemtjänsten till en köp- och säljfunktion, som minskar utrymmet för insatser hos de gamla?

– Varför väntar nästan alla små kommuner med att införa ”LOV”, t.ex. våra grannar Tibro, Tidaholm och Karlsborg? Varför kan ni inte berätta om erfarenheter från någon enda liten kommun i Sverige som infört ”LOV”?

Vi hoppas att något av allianspartierna tar sitt ansvar och berättar vad de tänker göra senast på kommunfullmäktigemötet på måndag den 31 maj.

Anders Tornblad
Christer Haagman
Miljöpartiet de gröna

Värna hamnområdet i Hjo!

21 maj, 2010

Idag, fredagen den 21 maj, publiceras en bra insändare i Hjo Tidning från socialdemokraterna i Hjo. Saklig och helt fri från raljerande personangrepp. Jag citerar insändaren i dess helhet:

”- Värna hamnområdet

Kommunens moderater hävdar ofta att de vill framhäva det unika med Hjos stadsmiljö och satsa offensivt på turismen. Det är vi nog alla överens om. Men när kommersiella särintressen trycker på är de beredda att offra en av stadens bästa tillgångar.

Hamnområdet är sedan länge skyddat som riksintresse på grund av sina kulturhistoriska värden. Det går väldigt fort att förvandla det till något slags Ullared, men det kan ta väldigt lång tid att återställa det.

När programmet för hamnområdets detaljplan antogs av kommunstyrelsen röstade Socialdemokraterna och Miljöpartiet emot det borgerliga förslaget och gjorde en gemensam reservation.

Det är glädjande att Folkpartiet nu ansluter sig till motståndet, vilket borde kunna göra att det sanslösa programmet inte kommer längre än till den genomförda utställningen.”

Hjo hamn vid förra sekelskiftet.

Svartbygge i Hjo hamn?

18 maj, 2010

Har det byggts radhus på piren? Har man smällt upp ett kallbadhus? Eller har man rivit Hamnmagasinet?

Har moderaterna varit lite för snabba och genomfört sina ”modiga och vidsynta förändringar med ny fart in i framtiden”, utan nödvändiga tillstånd?

Nej, det är bara Olle Widéns lilla flotte med vedeldad bastu som lokalpressen skriver om idag. Flotten invigdes i helgen med mingel och uppvisning av cyklar och kajaker i Konsthallen. Av artiklarna kan man få uppfattningen att kommunens tjänstemän och politiker har slagit fast att det krävs bygglov för flotten och att det kan bli straffavgifter eller rivning.

Visst, husbåtar hamnar ibland i en gråzon i plan- och bygglagen. När en båt ligger still och är fast förtöjd med landgång, elförsörjning och kanske vatten- och avlopp kan det krävas bygglov. Men en bastuflotte som flyttar runt kan miljö- och bygglovnämnden tryggt betrakta som en båt.  Särskilt som kommunen redan anvisat en båtplats.

Grönt självförtroende, skrev ETC 2010-05-17

17 maj, 2010
Ett växande miljöparti har hållit kongress. Mycket kom att kretsa kring det rödgröna samarbetet och vad MP kan räkna med att faktiskt kunna genomföra, rapporterar Andreas Gustavsson på tidningen ETC.

På söndagen, när bortåt 900 miljöpartister förklarat kongressen avslutad, kom den senaste mätningen från sifo: MP närmar sig elva procent. Och detta trots att klimatdebatten mojnat betänkligt efter fiaskot i Köpenhamn.

Maria Wetterstrand öppnade kongressen:

– Vi är idag Sveriges tredje största parti. Vi är en kraft att räkna med.

Politiska kommentatorer är fixerade vid att avslöja konflikter, gärna hur olika fraktioner inom ett parti drar åt olika håll och spelar smutsigt för att vinna gehör för sina respektive viljor. De måsta ha blivit deprimerade under MP:s kongress i Uppsala. För under parollen ”Modernisera Sverige” – som accentuerades av den valda lokalen: stadens nya kulturbyggnad, en högteknologisk kub av stål och glas – blev det snarare tre dagar av omåttlig optimism.

Här står ombuden från Hjo: Elin Thornblad och Frida Nilsson.

Miljöpartisterna vet sitt eget värde för det rödgröna samarbetet. De känner den medvind som speciellt Vänsterpartiet saknar (strax över fyraprocentspärren i senaste barometern).

– Tiden har kommit ikapp oss, tyckte Peter Eriksson.

– Nu har vi verkligen chansen. YES WE CAN! halvskrek en ung, exalterad miljöpartist till mig (jag twittrade direkt från Uppsala).

Men visst blev det debatt,
speciellt när kongressen skulle överbrygga skillnaderna mellan valmanifest (vad man tror är möjligt att genomdriva under en mandatperiod) och program (vad partiet står för). Medan språkrören helst talade om att ha realistisk målsättning och betonade vikten av att gentemot väljarna visa både ”ekologiskt och ekonomiskt ansvar” – det vill säga kombinera grön omställning med budgetdisciplin – betonade andra att en eventuell regeringsställning nog kräver kompromiss men inte att partiet ger upp sin själ.

Den senare oron sammanfattades av László Gönczi, en stridbar veteran, som med kaftan och yvigt Gröna vågen-skägg drog ned applåder när han tog den visionära idealismen i försvar.
Tydligast blev debatten kring arbetstidsförkortning till 35 timmar. För dyrt och knappast möjligt att åstadkomma på fyra år, enligt partiledningen. Men en rad ombud, däribland EU-parlamentariker Carl Schlyter, framhärdade. Därför finns det nu upptaget i manifestet. Liksom kravet på amnesti för papperslösa.

På söndagen fick kongressen – i antal ombud räknat den största någonsin – besök av Mona Sahlin och Lars Ohly.

– Jag ser framtidshopp och vilja. Och att man vågar säga vad man vill före valet, sa S-ledaren.

I augusti ska de tre partierna presentera ett gemensamt valmanifest.

Andreas Gustavsson

Fakta MP-kongressen
– Det nu beslutade valmanifestet har 36 punkter och finns i sin helhet här.
– Kongressen adderade punkter om kultur och nej till EMU samt bestämde att normalarbetstiden bör vara 35 timmar och att papperslösa ska få amnesti.
– Bland övriga punkter finns investeringar i kollektivtrafik, tredelad föräldraförsäkring (förlängs till 18 månader), höjt studiebidrag, kvotering till bolagsstyrelser, avskaffa FRA-lagen, halverad moms på vissa tjänster och sänkt skatt för småföretag.
– Kongressen beslutade även att MP ska verka för att temperaturen inte ökar med mer än 1,5 grader (tidigare har två grader gällt).
– MP vill ta hem soldaterna från Afghanistan under nästa mandatperiod.
– Maria Wetterstrand och Peter Eriksson blev omvalda. De gör nu ett sista år som språkrör.
– Gustav Fridolin, som många tror kommer att bli nästa språkrör, återvaldes till partistyrelsen. Han fick 193 av 198 röster.

Fullt hus på Norra Piren!

7 maj, 2010

Johan Ehrenberg drog fullt hus till det möte Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen ordnat på Norra Piren på torsdagskvällen.

Klicka här:

http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/skaraborg?videoId=1.1628936&selId=1.1056632&currPage=0

Idag torsdag klockan 19:00!

3 maj, 2010