Archive for april, 2010

Tid för samtal om äldreomsorgen

28 april, 2010

Miljöpartiet lyckades i måndags få till en möjlighet att samtala med hjoborna om förslaget att börja privatisera delar av hemtjänsten och införa så kallat kundval. Genom att (S) och (V) slöt upp bakom miljöpartiets förslag om återremiss skapas tid och möjlighet att lyssna till pensionärer, anhöriga, anställda och andra med kunskap om verkligheten.

Moderater och kristdemokrater stred för att omedelbart ta ett principbeslut som tvingar oss att helt stöpa om den nuvarande äldreomsorgen. Man hänvisade inte till några brister eller problem som behövde lösas. Skälen var ideologiska, sa man. Folkpartister och centerpartister var tysta på fullmäktigemötet men röstade lydigt med sina alliansvänner.

Det finns ett bra tjänstemannaunderlag i frågan. Nu kan vi hoppas att alla fullmäktigeledamöter även läser och förstår materialet. Framförallt hoppas vi att dom som berörs av det omvälvande förslaget får komma till tals. Jag kommer säkert att följa upp frågan här på min blogg och du är välkommen med dina kommentarer.

Johan Ehrenberg kommer till Hjo

26 april, 2010

Miljöpartiet i Hjo har en stor grupp som kan ta plats i kommunfullmäktige – om väljarna vill!

25 april, 2010

Många har påpekat att vi inför 2010 års kommunalval har en stor och stark grupp miljöpartister som vill bidra till att göra vår kommun bättre. En bra blandning av unga och erfarna, kvinnor och män, stadsbor och landsbygdsbor. Nu är det upp till väljarna att avgöra om vi ska få tillräckligt med röster för att kunna skapa den förändring som behövs i Hjo.

Från vänster: Anna Larsson, Korsberga; Anne-Louise Augustsson, Norra Fågelsås; John Banck, Hjo stad; Anna-Karin Fredriksson, Södra Fågelås; Lena Haagman, Hjo stad; Göran Banck, Hjo stad; Anders Tornblad, Grevbäck; Magnus Nordqvist, Hjo stad; Christer Haagman, Hjo stad; Peter Thornblad, Mullsjödal; Elin Thornblad, Mullsjödal; Bo Savborg, Boda; Frida Nilsson, Hjo stad; Gittan Nilsson (infälld) Grevbäck.

Bastuflotte i hamnen

21 april, 2010

> Kolla även här! <
I hamnen byggs en liten fin flotte med vedeldad bastu och relaxrum.

Mycket bra initiativ, eller hur?

Ett småskaligt projekt som jag hoppas får all framgång. 

Långt från bidragsslukande kallbadhus á la f.d. kommunchef.

Ett bra första steg på satsningar som både hjobor och turister kan glädjas åt och som börjar utnyttja Vättern på ett mer idérikt sätt.

Mannen som genomför bygget: Olle Widén.

Turist come-back?

21 april, 2010

Retroprojektet ”När ljuva 50-talet övergick i uppkäftiga 60-talet” går mot sin kulmen. Två lyckade möten om dåtid och framtid samlade rekordpublik på Park.

Hjo som turistort stod i centrum. Samtalet på Park visade att det visserligen behövs mer resurser för att göra en turist come-back. Men framförallt behövs ett nytt friskt politiskt ledarskap. Utan kommunalpolitiskt engagemang riskerar idéer och projekt att rinna ut i hjosanden…

Högutbildade äldre män mest okunniga

15 april, 2010

De senaste två åren (2008 och 2009) installerades 70 gånger mer vindkraft än kärnkraft i världen. Kärnkraftsproduktionen till och med minskade genom att fler kärnkraftverk stängdes än vad som byggdes nytt.

Svenskarna vill helst satsa på solenergi (83 %) och vindkraft (74 %). Bara 16 % tycker att man ska satsa på kärnkraft.

Bilden: Johan Ehrenberg kommer till Bryggan i Hjo torsdagen den 6 maj kl 19.00 och berättar om småskalig sol- och vindkraft. Boka i din almanacka!

Men okunnigheten om vad som egentligen händer i världen är stor. Majoriteten av svenskarna tror att det installerades mest ny kärnkraft. Den största okunnigheten  – om att det är vindkraften som byggs ut och inte kärnkraften –  finns bland högutbildade äldre män i Stockholmsområdet och Sydsverige. Unga LO-anslutna kvinnor i norra Sverige vet bättre.

Miljöpartiets och vänsterpartiets väljare tycks vara mest pessimistiska vad gäller vindkraftsutbyggnaden och har inte uppmärksammat att kärnkraftsindustrin har gått i stå i världsskala. Socialdemokrater och moderater är något bättre orienterade även om den stora majoriteten även bland dessa partiers sympatisörer har fel.

Det finns mer att läsa här.

Miljöpartiets lista i kommunalvalet i Hjo

14 april, 2010

1. Christer Haagman, miljöinspektör, 62
2. Elin Thornblad, kulturstuderande, 18
3. Anders Tornblad, leg. sjuksköterska, 40
4. Frida Nilsson, personlig assistent, 21
5. Göran Banck, grundskollärare, 55
6. Peter Thornblad, lärare, 52
7. Gittan Nilsson, möbelsnickare, 47
8. Bo Savborg, pensionär, 69
9. Lena Haagman, ekonom, 61
10. Magnus Nordqvist, journalist, 38
11. Anna-Karin Fredriksson, barnskötare, 44
12. John Banck, elevassistent, 22
13. Anne-Louise Augustsson, arbetare, 47
14. Anna Larsson, konsult, 33

160 dagar kvar till maktskiftet :-)

11 april, 2010

Viktig delseger!

7 april, 2010

Idag vann alla, som arbetat för att Hjo kommuns vindkraftsplan ska respekteras, en delseger. När kommunstyrelsen nu var tvungen att yttra sig till Miljööverdomstolen fanns möjligheten att reparera lite av den skada som moderater och socialdemokrater tidigare åstadkommit.

Med 10 röster mot 5 beslutade kommunstyrelsen ikväll att skicka en skrivelse till Miljödomstolen där det står att vindkraftverk på Åsens gärde är olämpligt. Tillstånd till kraftverken skulle inte getts!

Alla partier, utom (S), ställde nu upp på de överklagandenas sida. Socialdemokraterna under Pierre Rydéns ledning kunde inte tänka sig att ändra uppfattning.

Rydén anklagade moderaterna för att göra en pudel så stor som en elefant!                                                                                          

Men vad ska man säga om Rydéns strutsbeteende?

Någon oss skämta aprillo…?

5 april, 2010