Archive for mars, 2010

Politisk varudeklaration

26 mars, 2010

De fyras gäng i miljö- och bygglovnämnden lät sig inte påverkas av en tydlig och stark opinion.

Knut Indebetou (M), Björn Fredeby (M), Kjell-Arne Green (S) och Doris Lehtipalo (S) kunde inte ändra sig utan drev igenom följande knappa majoritetsbeslut:

”Miljö- och bygglovnämnden vidhåller sitt tidigare positiva beslut för uppförande av två vindkraftverk på rubricerad fastighet”, det vill säga två 160 meter höga kraftverk alldeles intill Hjo stad.

Men(!) – sedan lägger man till bisatsen: ”under förutsättning att gällande säkerhetsavstånd följs till detaljplanerat industriområde.”

Hur stort ett säkerhetsavstånd ska vara kan diskuteras. Ingen har dock påstått att det är så kort som 60 meter! Alltså innebär även nämndens majoritetsbeslut att tillståndet att bygga verken i praktiken måste upphävas. Begriper inte Indebetou, Fredeby, Green och Lehtipalo vad dom själva säger? Eller har man trots allt insett sitt misstag men försöker dölja reträtten?

Inför kommunalvalet är dock denna händelse en politisk varudeklaration. En moderat valsedel eller socialdemokratisk valsedel med namnen Indebetou och Fredeby respektive Green och Lehtipalo ska du kanske akta dig för. Du kan råka ge makt åt människor som i sin envishet är beredda att skada hjobornas intressen och välfärd. Du hjälper fram politiker som bidrar till att ge vindkraften dåligt rykte. Det är allvarligt eftersom vindbruk (på rätt plats) är en bra och nödvändig energiresurs som måste byggas ut snabbt om vi ska klara klimatkrisen. (Bilden är från Lillgrund i Öresund.)

Hellre kärnkraft, säger moderaterna

21 mars, 2010

I torsdags hölls lokalpolitisk debatt på Restaurang Bryggan. Det var ett roligt initiativ. Alla partier var företrädda av sina första namn: Eva-Lott Gram (KD), Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (FP), Catrin Hulmarker (M), Christer Haagman (MP) och Fredrik Bellino (V). Socialdemokraternas Pierre Rydén ersattes av Birgitta Swenson (S).

Jag vet inte om den soppätande publiken blev så mycket klokare över kommunalpolitikens framtid. Men det var ett bra försök. Den mest aktuella frågan, som många verkade vara intresserade av, gällde vindkraftverken på Åsen. Vi i Miljöpartiet gav naturligtvis klart svar att vindkraftplanen ska följas. Om kommunstyrelsens majoritet bestod av Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet skulle det inte bli några 160 meter höga kraftverk alldeles intill stadsbebyggelsen.

Kristdemokraten Gram svävade dock på målet och pratade om att man kanske bara skulle säga nej till det ena kraftverket.

Birgitta Swenson trodde inte att det skulle byggas några vindkraftverk på Åsen men efter som Pierre Rydén inte var på plats vet vi inte hur S kommer att rösta.

Catrin Hulmarker (M) tyckte att det var så mycket kritik runt alla vindkraftverk att hon mycket hellre ville bygga kärnkraftverk. Ibland har jag funderat på om det är det som är meningen? Genom att driva en heltokig placering av vindkraftverken, som skapar oro och förstämning, kan fler tänka sig blunda för kärnkraftens risker. Dessa risker ligger ju ofta längre bort, ibland ända borta i Tjernobyl (se bild).

Men så ”listiga” är nog inte ens moderaterna. Att hylla kärnkraften just samma dag, som FN kritiserar Ringhals för bristande säkerheten, tyder på en mer fundamentalistisk inställning. Moderaterna tror nog inte heller att dom vinner röster i Skaraborg på att uranborrningen kommer igång på Billingen som alternativ till felplacerade vindkraftverk?

Onsdagen den 7 april kan kommunstyrelsen fatta ett avgörande beslut angående kraftverken på Åsen. Om majoriteten vill….

SIFO: Ny opinionsundersökning…

15 mars, 2010

Miljöpartiet: 39 procent (40, 36, 44)
Moderaterna: 11 procent (10, 9, 10)
Socialdemokraterna: 6 procent (8, 7, 5)
Centerpartiet: 4 procent (4, 6, 7)
Folkpartiet: 1 procent (2, 2, 3)
Vänsterpartiet: 1 procent (2, 2, 1)
Kristdemokraterna: 1 procent (1, 1, 1)

Frågan som SIFO ställer är:
”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller klimatfrågan?”

Insändare i Hjo Tidning

14 mars, 2010

För dig som inte har Hjo Tidning kan jag berätta att jag fick in en insändare i fredagens tidning:

”Ny chans stoppa vindkraftverken.
Nu prövas åter bygget av de 160 meter höga vindkraftverken intill Hjo stad. Prövningen sker i högsta instans: Miljööverdomstolen. När länsstyrelsen i brev till Miljööverdomstolen beskriver sina skäl att säga ja till anläggningen, tar man i första hand upp hjopolitikernas ställningstagande:

”Kommunen har inte i någon instans motsatt sig eller överklagat etableringen av vindkraftverken”, skriver länsstyrelsen.

Detta kan vi ändra på nu. Dels den 18 mars när frågan ska behandlas i miljö- och bygglovnämnden. Dels den 7 april när kommunstyrelsen ska besluta om ett yttrande. Catrin Hulmarker och Pierre Rydén har därmed fått en andra chans.

I TV-debatter tävlar M och S om vem som skapar flest jobb. Här i Hjo har moderater och socialdemokrater tagit beslut som kan blockera utvecklingen av industriområdet. Om ni, Catrin och Pierre, inte bryr er om stadsmiljön borde ni väl ändå avstå från beslut som hotar jobben?

Har ni svårt att lyssna på Miljöpartiet och Folkpartiet i denna fråga, kan ni åtminstone försöka lyssna på arbetare och företagare ute på industriområdet. Ett enigt beslut i nämnd och styrelse, att vindkraftsplanen ska följas, skulle ge Miljööverdomstolen ett avgörande skäl att stoppa den felaktiga placeringen.

Christer Haagman
Miljöpartiet de gröna”

Sjutton dagar kvar…

10 mars, 2010

… och ikväll beslöt kommunstyrelsen,
på förslag från miljöpartiet,
att ställa upp i Earth Hour.

Åttonde mars

6 mars, 2010

Miljöpartiet i Hjo är medarrangör i måndagens manifestation i Skövde. Samling måndagkväll kl. 17:15 på Hertig Johans Torg.

25 dagar kvar…

2 mars, 2010

Klicka här!

En läsvärd insändare i dagens SLA:

1 mars, 2010

STORSKALIGHETENS MISSLYCKANDE

Folkpartiet och Moderaterna propagerar för nybyggnation av kärnkraft och säger att detta är lösningen på de problem som vi har haft med elförsörjningen i vinter. Deras lösning är mer av det som vi sett inte fungerar!

Flera kärnkraftverk har stått stilla hela vintern med stora säkerhetsproblem. Varför då göra oss mer beroende av det vi ser inte fungerar? Vi måste istället byta spår och satsa på många småskaliga lösningar som ger oss ett robust system som inte havererar om några enstaka kraftverk står stilla. Storskalighet medför alltid stora risker, att lägga alla ägg i samma korg har aldrig varit en bra lösning.

Många små kraftverk med olika energikällor ger ett mycket säkrare och robustare system. Det skapar visserligen inte lika stora vinster i de stora kraftbolagens börser, men det vet vi ju alla var de pengarna kommer ifrån. När de storskaliga lösningarna misslyckas så vet vi alla vem som får stå för kostnaden, just det, du och jag. Ta fram senaste elräkningen och titta på den, särskilt om du har rörligt pris. Längst upp till höger hittar du förloraren i kärnkraftsspelet.

ROGER ALMGREN
brandingenjör och ledamot av Miljöpartiets styrelse i Skövde