Archive for 16 februari, 2010

En som också fick sparken gör comeback…

16 februari, 2010

F.d. kommunchefen Pia Renman dyker nu upp i Karlskoga som moderat politiker.

En spark där bak?

16 februari, 2010

Har Svartvik/Persson i ledningen för AÖS (kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg) plötsligt fått ändan ur vagnen? I dagens SLA står Lars Persson och skramlar med en till synes tom tunna.

Texten i SLA lyder:

”En spark där bak
Det var vid det senaste fullmäktigesammanträdet i Skövde som frågan fick en spark där bak efter en miljödiskussion. Svartvik och Persson går därför ut med detta förslag till medlemskommunerna. De föreslår respektive kommunstyrelse att uppdra åt sina tekniska nämnder att utarbeta en plan för nödvändiga ombyggnader av befintliga kök. AÖS lovar att ansvara för hämtning och efterföljande behandling vid en biogasanläggning till ”en kostnadsneutral taxa”. De säger i sitt brev till kommunerna att ett system med avfallskvarnar, uppsamlingstankar och slamsugningsbilar är att föredra ur insamlings- och kvalitetssynpunkt.”

Intressant! Detta måste vi titta närmare på. Återkommer när jag fått tag i brevet.