Archive for januari, 2010

Ett litet friskhetstecken

29 januari, 2010

Det finns i alla fall några centerpartister som inte bara tjänar Maud och Makten!

”Spyken i kistan” eller ”Vad var det jag sa…”

28 januari, 2010

SLA:s ledarsida har idag den underfundiga rubriken ”Spyken i kistan…” Men redaktörn menar att oppositionen måste gräma sig eftersom ”Saab räddades på marknadens premisser, snarare än genom statens försorg.”

En så kallad varumärkesexpert uttalade sig igår på radion om Saab-Spyker och om vikten av hållbar transportteknik. Nej, nej, nej, han pratade naturligtvis inte om hållbarhet utan om det stora behovet av ”krigspilotromantik” och leksaker i miljonklassen.

Men sådana här monster är naturligtvis inte lätta att köra med batteri och nya vd:n Muller spolar elbilsatsning.

Mänskligheten behöver ny smart teknik. Teknik som vanligt folk både här och i Indien och Kina har råd att använda utan att förstöra planeten.

Laddade med sol och vind. Eller bränsle från sopor och skogsavfall.

Men kommer ”marknaden”, utan medveten industripolitik, att gynna framtidslösningar för folk? Eller gynnar den bara förvuxna småpojksdrömmar med ryska eller holländska bankirer i bakfickan?

Och hur blir det med jobben i Trollhättan och kompetensen att skapa något nytt istället för gamla sportiga fossilbilar?

”Spyken i kistan?” Jag säger inget mer. Så slipper jag säga: ”Vad var det jag sa!”

Ifrågasatt omorganisation

26 januari, 2010

Det börjar bli hög tid att utvärdera den STORA OMORGANISATIONEN i kommunen. I egenskap av kommunfullmäktiges ordförande har Michael Kihlström (KD) ansvaret för att hålla i arbetet.

Men det går trögt. Hittills har en enkät till politikerna i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och miljö- och bygglovnämnden skickats ut. Trots att det var en del ledande frågor, upplagt för att man skulle kunna visa att det blivit bättre genom omorganisationen, måste resultatet vara en besvikelse för de politiker som verkat för centralisering och toppstyrning.

67 % bojkottar till att börja med hela enkäten – vägrar att svara överhuvudtaget! Av de få som svarat tycker de flesta att det är oförändrat eller förändringar till det sämre.

Sämre insyn
Sämre insyn och mer tjänstemannastyre…

Mer tjänstemannastyre

Vad har FP, KD och S att säga om detta? Det var ju dessa tre partiers ledare som stred för att genomföra den STORA OMORGANISATIONEN?

Tyvärr, vintervädret just nu stoppar inte…

22 januari, 2010

… den globala uppvärmningen. Det senaste decenniet, 00-talet, var det varmaste hittills enligt NASA, USA:s  myndighet för rymdfart. Klicka här!

Äntligen ett bra beslut i Åsen-affären!

21 januari, 2010

Sextiofem hjobor, som haft kraft och mod att fortsätta den juridiska striden mot de planerade vindkraftverken intill Hjo stad, har äntligen nått en liten framgång:

SVEA HOVRÄTT, Miljööverdomstolen, har meddelat prövningstillstånd! Det innebär att den högsta miljöinstansens jurister anser att det är nödvändigt att pröva om tillståndet att uppföra de två 165 meter höga vindkraftverken är OK. Eller om det finns något, bland alla de sakliga skäl som hjoborna för fram, som innebär att platsen är olämplig och beslutet bör upphävas.

Detta är den första framgången(!) i en segdragen historia, där moderater och socialdemokrater i skön förening, kört över kommunfullmäktiges vindkraftsplan och sagt JA till mastodontverken på Åsens gärde.

Länsstyrelse, länsrätt och miljödomstol har sen alla struntat i att placering ska ske inom restriktivt område. Man har struntat i att kraftverken står för nära detaljplanelagda bostadsområden och blockerar utvecklingen av industriområdet. Och man har struntat i att det finns stora områden bara några kilometer bort där det är mycket lämpligare att bedriva vindbruk. Miljöpartiet har hela tiden motsatt sig Åsenverken och försökt förklara fördelarna med att bygga ut vindkraften enligt demokratiskt förankrade beslut.

Risken var uppenbar att miljööverdomstolen också tagit lätt på hjobornas klagomål och bara avvisat ärendet. Men nu ska det i alla fall prövas. Vad resultatet blir vågar jag inte sia om, men hoppet växer en smula!

http://www.lakareutangranser.se/haiti

17 januari, 2010

Läkare utan gränser finns redan på Haiti. Dom behöver alla resurser dom kan få.
http://www.lakareutangranser.se/haiti

Skaraborgs Allehanda angriper Miljöpartiet

16 januari, 2010

På det nya året angriper SLA:s ledarsida miljöpartiet gång på gång.

Den 11 januari påstår ledaren att med miljöpartiet i regeringen ”hotar ett återfall i en oansvarig, verklighetsförnekande energi- politik”. Dvs vi kommer inte att göra som centern och ställa upp på att bygga nya kärnkraftverk. Miljöpartiet ”har ingen tradition av bondförnuft” och har vunnit ”sina första framgångar på att skrämmas”.

Den 13 januari påstår SLA:s ledarskribent att miljöpartister gillar kriser. ”Med bilindustri i kris och kärnkraftsreaktorer som står till i kylan borde det riva extra skönt i gröna självplågares tagelskjorta.”

Den 14 januari är miljöpartiet en uppblåst ballong som riskerar föra socialdemokraterna till makten. Maria Wetterstrand är oförskämt duktig enligt ledarskribenten fast hon ”reducerar miljömedvetandet” och är ”teflonbelagd”.

Men ledarskribenten hoppas tydligen på att han och övrig borgerligt dominerad massmedia ska sätta stopp för miljöpartiet: ”Massmedia,” skriver han ”har hjälpt till att blåsa upp MP-ballongen. Massmedia älskar också att punktera ballonger.”

Jag skickade in ett debattinlägg (se under kommentarer nedan) men redaktören har inte tagit in den, varken igår eller idag. Vi får se hur det blir på måndag?

Rättsövergrepp?

10 januari, 2010

Ett beslut (daterat 2009-12-29) har fattats av kammarrättsrådet Peter Lihuvudh i Jönköping. Det gäller de s.k. mastodontkraftverken på Åsen. Kammarrätten ger inte prövningstillstånd, vilket innebär att domstolen håller med länsrätt och länsstyrelse:

De boende på Almedal ska inte ha någon talan! De har inte rätt att överklaga bygglovbeslutet att sätta upp två 165 meter höga vindkraftverk alldeles intill deras bostadsområde. Samtidigt ges boende talerätt som bor längre bort från de planerade vindkraftverken!

För mig är detta ett obegripligt beslut. Det strider mot allt vad jag lärt mig om rättssamhällets grundvalar. Om detta håller även i högsta instans, Regeringsrätten, måste lagen kompletteras så att jurister och domare åtminstone tvingas lyssna till berörda människors synpunkter.

Kort repetition för er som inte följt historien om de vindkraftverk som planeras byggas alldeles intill Hjo stad:

Vindkraft är en utmärkt förnyelsebar och miljövänlig energikälla. Sverige ligger långt efter andra länder i utbyggnaden av vindkraften, trots att vi har enorma vindresurser och ett stort, glesbefolkat land. Men nu har vi äntligen kommit igång. Energimyndigheten har ett planeringsmål på 30 TWh till 2020 (jämförelsevis gav kärnkraften knappt 50 TWh under 2009).

En snabb utbyggnad kräver demokratisk förankring och god planering. Därför var Hjo kommun tidigt ute och gjorde en vindkraftsplan. Stora lämpliga områden pekades ut samtidigt som det slogs fast att skyddsavstånd på minst 1000 meter ska hållas till bebyggda, detaljplanelagda områden. Området längs Vätterns strand och runt Hjo stad pekades ut som restriktivt område där det är olämpligt att placera vindkraftverk. Vindkraftsplanen antogs enhälligt av Hjo kommunfullmäktige i december 2006.

Bara ett år senare, december 2007, gav en splittrad miljö- och byggnämnd bygglov till två stora vindkraftverk på Åsens gård alldeles utanför Hjo. Inom restriktivt område! Endast 60 meter från detaljplanelagt område (industriområdets utbyggnad blockeras) och bara 7-800 meter från stadsdelen Almedal. Överklagandena ramlade naturligtvis in i hundratal.

Nu går det rättsliga motståndet mot de felplacerade vindkraftverken i två spår. Miljötillståndet har överklagats till alla instanser och ligger nu i Miljööverdomstolen för slutligt avgörande enligt miljöbalken (spår 1).

Överklagande av bygglovet, enligt plan- och bygglagen (spår 2), ligger fortfarande hos länsrätten i Mariestad. Men frågan om vem som har rätt att överklaga avgörs separat som ett delmål. Kammarrättens vägran att pröva frågan kan nu överklagas till regeringsrätten. Själva sakfrågan, om det var rätt att bevilja bygglov på den olämpliga platsen, fortsätter länsrätten att fundera på ett tag till. Även detta beslut kan så småningom överklagas till kammarrätt och regeringsrätt.

Kyla och kärnkraft

9 januari, 2010

Några fakta att tänka på i nyhetsflödet om kylan och elpriset:

1. Sveriges energisystem är särskilt känsligt för kyla på grund av att det finns allt för stor andel elvärme i svenska bostäder. Det har förbättrats under senare år med bl.a. värmepumpar och pelletskaminer. I Hjo har dessutom många villor anslutits till fjärrvärmen. (Därmed har Hjo Energi fört en bättre energipolitik än många andra kommunala energibolag som vägrar ansluta mindre objekt.) Den stora andelen elvärme i svenska bostäder är arvet från den enorma kärnkraftsutbyggnaden på 80-talet. För att bli av med all kärnkraftel krävdes att stora delar av elproduktionen gick åt till att värma hus. Staten delade till och med ut särskilda bidrag för att sätta in elvärme. DET ÄR ALLTSÅ ENERGISYSTEMET MED MYCKET KÄRNKRAFT TILL ELVÄRME I BOSTÄDER SOM SKAPAR KRIS VID KRAFTIG KYLA I HELA LANDET.

2. I Sveriges energisystem är det meningen att kärnkraften ska ligga som en stabil baskraft i nätet. Just nu (lördag 100109 kl 20:52) går bara en av tre Forsmarksreaktorer för fullt. Reaktor 1 ligger på 70 %. Reaktor 2 – som stått stilla länge – går på 40 %. Två av Ringhals fyra reaktorer står helt stilla. En av Oskarshamns tre reaktorer går på lågvarv. EN STOR DEL AV KÄRNKRAFTSELEN ÄR UTSLAGEN MITT I VINTERN. Om det är planerat eller oplanerat finns det olika åsikter om men slutsatsen är densamma: kärnkraft skapar dyr el och osäker försörjning. Den är inte bara farlig

Men kärnkraftskramarna passar på att desinformera och en av de värsta extremisterna är Hamilton.

Nej inte den demokratiske terroristen Hamilton utan den folkpartistiske extremisten Hamilton…  I ”Hamiltons blandning” skriver karln  som om ”El-brist i Sverige” nästan beror på Miljöpartiet. En opposition som dessutom lägger ”förslag om att nästan halvera elproduktionen” . Miljöpartiets ”gottköpslösning” producerar el med ”ett ”grönt” trollspö” och så vidare… För att vara ett inlägg från en som ändå sitter i riksdagen tycker jag att det är väl demagogiskt och osakligt.

Under 2009 utgjorde kärnkraften 37 % av den totala elproduktionen. Trots Linje 2-partiernas 30-åriga arbete på att skjuta upp den nödvändiga avvecklingen av kärnkraften minskar den i betydelse. 2004 producerades 75 TWh kärnkraftsel – 2009 var den totala produktionen knappt 50 TWh. Tack vare en begynnande energieffektivisering och viss utbyggnad av kraft- och fjärrvärme klarar vi oss även under nuvarande köldknäpp, trots att Barsebäck är stängt och halva antalet kvarvarande reaktorer står still eller hackar sig fram (7 av ursprungliga 12). Med det överskott på el som alla räknar med de kommande åren kommer det vara enkelt att avveckla fler dyra, opålitliga och farliga kärnkraftsreaktorer. Men Hamilton skräms med att detta är en bluff. Magstarkt av en som är ansvarig för den nuvarande situationen.

Jakthundar dödas…

7 januari, 2010

… av jägarna(!):

”Under åren 2000 – 2005 betalade försäkringsbolaget Agria ut ersättning för 78 hundar som angripits av varg, björn, lo och kungsörn. Samtidigt betalade man ut ersättning för 135 vådaskjutna hundar.

Jägarna är således farligare för hundarna än vargarna.”  Källa